PDA

Xem bản đầy đủ : Góc kỷ niệm 1. [Album] Album Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Smod Phú Thịnh)
 2. [Album] Album Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Hảo Xu Kù)
 3. [Album] Album Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Nga Trần)
 4. [Album] Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Hoàng Hoa) - SPECIAL ALBUM
 5. [Album] Album Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Hằng)
 6. [Album] Album Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Minh Tuấn)
 7. [Album] Offline Va-lung-tung 2011
 8. [Album] Hôm nay em đi chùa Hương ^^
 9. [Album] Hôm qua em đi chùa Hương (Photo by Mai Loan)
 10. [Album] Party 8-3-2011
 11. [Album] Hôm lâu em đi chùa Hương (photo by Quốc Tuấn)
 12. [Album] Party 20-10-2011 (Part 1 by Tùng Kuteo)
 13. [Album] Party 20-10-2011 (Part 2 by Minh mông to)
 14. [Album] Party 20-10-2011 (Part 3 by Xuân cá chym)
 15. [Album] Đền Trần trước ngày thi ^^
 16. [Album] Kỷ niệm 55 năm UNETI: Pose hình đêm lửa trại cùng TAICHINH2A
 17. [Album] Kỷ niệm 55 năm UNETI: Tự sướng ngày đồng diễn
 18. [Album] Kỷ niệm 55 năm UNETI: Tự sướng cùng Mrs. Thục Oanh cute ^^
 19. [Album] Tổng hợp hình ảnh Party 8-3-2012
 20. [Album] LỄ TỐT NGHIỆP TC2A - Photo by Tùng Kuteo