PDA

Xem bản đầy đủ : Miss UNETI 2012 1. [Miss UNETI 2012] Khởi động cuộc thi Duyên dáng UNETI 2012
 2. [Miss UNETI 2012] Cách thức Đăng ký Duyên dáng UNETI 2012
 3. [Miss UNETI 2012] Cách thức Bình chọn Duyên dáng UNETI 2012
 4. [Miss UNETI 2012] Lịch trình cuộc thi Duyên dáng UNETI 2012
 5. [Miss UNETI 2012] Cách thức Bình chọn vòng loại Duyên dáng UNETI 2012
 6. [Miss UNETI 2012] Toàn cảnh vòng Sơ loại Duyên dáng UNETI 2012 (Hà Nội)
 7. [Miss UNETI 2012] Danh sách thí sinh vòng Bán kết Duyên dáng UNETI 2012
 8. [Miss UNETI 2012] Bình chọn vòng Bán kết Duyên dáng UNETI 2012
 9. [Miss UNETI 2012] Muôn vẻ cá tính Duyên dáng UNETI 2012
 10. [Miss UNETI 2012] Tổng hợp video Bán kết Duyên dáng UNETI 2012 (Nam Định)
 11. [Miss UNETI 2012] Danh sách thí sinh vòng Chung kết Duyên dáng UNETI 2012
 12. [Miss UNETI 2012] Thí sinh Duyên dáng UNETI 2012 đạp xe vì môi trường
 13. [Miss UNETI 2012] Nguyễn Thảo Hiền đăng quang Hoa khôi Duyên dáng UNETI