PDA

Xem bản đầy đủ : Thanh toán quốc tế 1. [Ebook] Giáo trình Thanh Toán Quốc Tế - TS Trần Hoàng Ngân
 2. Tổng hợp tài liệu giúp bạn học tốt môn Thanh toán quốc tế
 3. [Tài liệu] Hướng dẫn áp dụng UCP 600 (tiếng Việt)
 4. [Tài liệu] UCP 600 phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh
 5. [Tài liệu] So sánh UCP 600 với UCP 500 (Tiếng Việt + Anh)
 6. [Tiểu luận] Những thay đổi và các vấn đề lưu ý của UPC 600 so với UCP 500
 7. Tài liệu về UCP 500 - Bản tiếng Việt
 8. [Tài liệu] Các tài liệu về Incoterms 2000 và Incoterms 2010
 9. [Hỏi - Đáp] Các bạn trả lời hộ mình câu hỏi môn THANH TOÁN QUỐC TẾ nha
 10. [HOT] Cách nhớ 11 điều kiện của Incoterms 2010
 11. [HOT] Bộ tài liệu đầy đủ về INCOTERMS 2010 (sách hiếm)
 12. Sự khác nhau giữa INCOTERMS 2010 và INCOTERMS 2000
 13. Phân loại 11 điều kiện của Incoterms 2010 - Lưu ý khi áp dụng
 14. Slide Kinh doanh quốc tế