PDA

Xem bản đầy đủ : [Album] Đền Trần trước ngày thi ^^To Vật Vã
07-11-2011, 09:01
Lâu lắm chưa đi chùa kể từ đợt đi chùa Hương, lại sắp thi nên hội chém gió rủ nhau đi đền Trần, tiện thể có cơ hội chém gió luôn :):):)
Nói chung là dzui, hqua có mấy ả gửi lời mời trên facebook rồi mà ko đi, bh post ảnh lên cho mấy ả tiếc lòi... dzãi luôn ;));));))


[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 316290_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 13823_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 356492_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 622058_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 81686_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 46051_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 86214_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 847081_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 824237_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 79172_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 533304_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 873392_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 23824_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 497993_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 5408_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 73666_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 84314_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 24964_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 141179_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 224314_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 64409_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 766424_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 73953_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 28483_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 99540_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 614590_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 114703_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 35439_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 91516_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 06894_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 28856_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 683445_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 297209_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 925486_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 84587_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 604658_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 59696_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 733728_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 188350_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 34064_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 018942_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 16844_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 056108_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 66845_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 88477_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 25294_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 205939_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 233173_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 402706_n.jpg

summerrain
07-11-2011, 09:31
hé hé , bóc tem ,

bumbum8x
07-11-2011, 09:40
Vừa cầu may vừa có Kỷ niệm Đẹp :028:

lethihaiyen
07-11-2011, 10:26
doi hinh dep qua nhi.

To Vật Vã
07-11-2011, 10:29
doi hinh dep qua nhi.hqua nhà này đi đâu mà ko thấy mặt???

hoanghung
07-11-2011, 10:37
Tiếc rùi đóa :-s:sorry:

nguyenthithanhxuan
07-11-2011, 10:41
hqua nhà này đi đâu mà ko thấy mặt???
Nhà này hum qua ngủ kô dậy được. keke

hoatran
07-11-2011, 10:41
hqua nhà này đi đâu mà ko thấy mặt???
Rủ hắn đi mà ko thèm đi. lại bảo để 5h rùi đi cho mát.
Giờ mới thấy tiếc :128::128:

lethihaiyen
07-11-2011, 10:57
gio het they tiec rui.he he

hangcat2503
07-11-2011, 13:08
gio het they tiec rui.he he
miệng nói thía chứ cả ngồi tiếc cả 1 buổi tối hum qua , hia hia hia

mentous
07-11-2011, 16:29
nó đã đăng lên đây được từ lúc nào rùi :)):))

toet_ml
08-11-2011, 12:43
há há, Văn Phi quả nhiên đã đắc đạo cao nhân...:032: