PDA

Xem bản đầy đủ : Câu hỏi thi + Đáp án Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN (UNETI)Tùng Kuteo
01-12-2011, 19:24
Câu hỏi thi + Đáp án Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN

Câu 1. Trình bày tác động của việc thực dân Pháp xâm lược, thống trị ở Việt Nam tới kinh tế - xã hội hồi cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
Câu 2. Phân tích vai trò của Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập ĐCS Việt Nam?
Câu 3. Trình bày nội dung cơ bản của chính cương và sách lược vắn tắt được Hội nghị thành lập ĐCS Việt Nam (3/2/1930) thông qua? Hãy cho biết ý nghĩa của cương lĩnh này?
Câu 4. Trình bày nội dung Luận cương chính trị (10/1930)? Từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
Câu 5. Tại sao từ những năm 1936 trở đi, Đảng ta có chủ trường điều chỉnh chiến lược cách mạng? Trình bày nội dung cơ bản việc điều chỉnh này?
Câu 6. Phân tích sự linh hoạt, mềm dẻo của Đảng ta thông qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?
Câu 7. Trình bày nội dung và ý nghĩa nội dung Nghị quyết Trung ương XV (1/1959) của Đảng Lao động Việt Nam?
Câu 8. Phân tích nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ của chiến lược cách mạng XHCN ở miền Bắc và chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam trong đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đại hội lần thứ III (9/1960) của Đảng đề ra?
Câu 9. Phân tích, làm rõ quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội X (2006)?
Câu 10. Phân tích mục tiêu, quan điểm của ĐCS VN về công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới? Theo anh (chị) là HS-SV cần có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
Câu 11. Phân tích, làm rõ thành tựu 20 năm thực hiện đường lối đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
Câu 12. Trình bày mục tiêu và quan điểm cơ bản về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay?
Câu 13. Tiến trình nhận thức của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị và phân tích những nhận thức mới về xây dựng hệ thống chính trị thời ký đổi mới?
Câu 14. Làm rõ mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới và ý nghĩa của nó?
Câu 15. Làm rõ nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mới?
Câu 16. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa từ Đại hội VI đến Đại hội X?
Câu 17. Phân tích, làm rõ quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền văn hóa?
Câu 18. Trình bày nội dung đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ từ 1975-1986? Vì sao quan hệ đối ngoại thời kỳ này có nhiều hạn chế?
Câu 19. Phân tích quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội X (2006)?
Câu 20. Phân tích chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta từ Đại hội VIII (1996) đến Đại hội X (2006)?

Đáp án (made by taichinh2a.com)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

huynhthibaotram
10-12-2011, 17:08
sao em download về mà khi giải nén thì hiện lên lệnh yêu cầu nhập pass word để giải nén là sao??có thể chỉ giúp em password để giải nén không???

Tùng Kuteo
10-12-2011, 17:21
sao em download về mà khi giải nén thì hiện lên lệnh yêu cầu nhập pass word để giải nén là sao??có thể chỉ giúp em password để giải nén không???
pass đã cho bên trên rồi mà bạn :-s

huynhthibaotram
10-12-2011, 18:07
bên trên là ở đâu ạ??em ko thấy!!!xin hãy chỉ giúp em.câu hỏi hay quá.mai em thi rùi.cảm ơn anh lắm lắm.

huynhthibaotram
10-12-2011, 18:13
à em thấy rồi.em cảm ơn ạ.

ducminh3105
16-03-2012, 11:55
sao câu 6,7,8 không có vậy bạn?thansk

bienxd
22-03-2012, 23:06
pass ở chỗ nào sao tôi không thấy. giúp tôi đi. cảm ơn nhiều

huongphan
05-04-2012, 08:49
chi dum minh cach dowload dap an mon duong loi cm dang cs voi.
sao minh dowload ko duoc?

duyramdom
14-10-2012, 21:56
chia sẻ web luyen thi trắc nghiệm các môn đại cương cho sinh viên nè các bạn [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

thanhtutni
03-01-2013, 21:24
Sao không đưa câu hỏi và câu trả lời vào một file. Cảm ơn chủ thớt rất nhiều.

pehannhoklk
15-01-2013, 22:19
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

closeruby
14-10-2014, 15:16
Có phải pass là: [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] phải hk mọi người.

taichinh2a.com
15-10-2014, 14:01
Có phải pass là: [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] ([Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]) phải hk mọi người.
đúng rồi bạn :)