PDA

Xem bản đầy đủ : Bài Tập ôn Xác Suất Thống KêTo Vật Vã
26-10-2010, 01:22
Một số bài tập xác suất thông kê cho các bạn luyện.

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

Download

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Pass: [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]