PDA

Xem bản đầy đủ : Quản trị chiến lược công ty Sữa VinamilkTùng Kuteo
26-10-2010, 18:03
Mục lục
Lời mở đầu
Phần 1: Giới Thiệu Công Ty Sữa Vinamilk
1.1 Quá trình phát triển
1.2 Cơ cấu tổ chức
1.3 Nghành nghề kinh doanh
1.4 Sứ mệnh và Mục tiêu của Công ty
Phần 2 :Phân tích môi trường bên ngoài
2.1 Phận tích ngành
2.1.1 Phân tích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter
2.1.2 Phân tích chu kỳ phát triển của ngành sữa việt nam
2.2 Phân tích môi trường vĩ mô, quốc gia, toàn cầu
Phần 3 : Phân tích tình hình Công ty Sữa Vinamilk
3.1 Lợi thế cạnh tranh Và Năng lực đặc thù của Công ty
3.2 Chuỗi giá trị Công ty
3.3 Các khối xây dựng cơ bản của lợi thế cạnh tranh
Phần 4: Phân tích chiến lược của Công ty Sữa Vinamilk
4.1 Chiến lược công ty
4.2 Sự phù hợp của chiến lược với nguồn lực của công ty
4.3 Nhìn nhận và góp ý cho công ty
Lời kết

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]