PDA

Xem bản đầy đủ : Marketing skills - Nghệ thuật giao tiếp - EbookTùng Kuteo
27-10-2010, 00:26
Mục đích của giao tiếp là truyển tải được những thông điệp. Đây là quá trình liên quan đến cả người gửi và người nhận thông điệp. Quá trình này có khả năng bị mắc lỗi do thông điệp thường được hiểu hoặc dịch sai đi bởi 1 hay nhiều hơn những thành phần khác tham gia vào quá trình này. Điều này tạo nên những rối loạn không cần thiết và giảm hiệu quả.

Ebook sẽ chỉ cho bạn rõ hơn về nghệ thuật giao tiếp.

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 2B7AyQmF38AvArVYnpTR6vRaMhWyI1oraaJPWVug%3D%3D