PDA

Xem bản đầy đủ : [Album] Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Hoàng Hoa) - SPECIAL ALBUMTo Vật Vã
08-11-2010, 20:31
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Mở màn Đại hội là chị Hòa...teeeeeeeeeee :onsale::onsale::onsale:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Bàn đầu tự sướng rất nhiều :092::092::092:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Bàn chủ tịch đứng ngồi không yên :038:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Văn nghệ hoành tráng quá đi :049::049:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Đội cầm đầu chi đoàn mới :haha::haha::haha:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Ảnh tập thể lớp nè :038::038::038: (Một số chàng bỏ chạy nên hok có hình)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Văn nghệ vẫn rất sôi nổi :006::006::006:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Dân tềnh tiếp tục...tự sướng :onsale::onsale::onsale:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Vẫn là Hưng đại ja và các chân...gần dài :145::145::145:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Hải Phòng nhà ta đó :028::028::028:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Em Hưng men lỳ quá :049::049::049:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Gái gọi Hoàng Anh :onsale::onsale::onsale:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Những bà cô chân dài :018:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Hòa te thật là..."te" :haha::haha::haha:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
"Thó" luôn cả mũ bảo hiểm của người ta :102::102::102:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Pó tay em rùi :102::102::102:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Oh my God, hãi quá...:067::067::067:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Hết Album rùi. Hẹn gặp mọi người vào năm sau :149::149::149:


Download tất cả Album tại đây ([Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]) :onsale::onsale::onsale:

udi_babygirl
08-11-2010, 20:42
Hưng nhà ta đẹp zai quá:092::092::092::049::049::049:

phuthinh317
08-11-2010, 23:09
ĐẸp wa'!!! :038::038::038::038::038:

hoanghung
08-11-2010, 23:17
Hưng nhà ta đẹp zai quá:092::092::092::049::049::049: Hic. Tối hôm đó đc bữa rượu đểu say nhừ tử, cả đêm ko ngủ đc vì đau đầu nên tóc tai xùm xoàm thế mà đẹp zai gì. Lại còn quên cạo râu. Được mỗi cái áo là trắng :D. Anyway thanks Thoa for the compliment

udi_babygirl
08-11-2010, 23:36
Hic. Tối hôm đó đc bữa rượu đểu say nhừ tử, cả đêm ko ngủ đc vì đau đầu nên tóc tai xùm xoàm thế mà đẹp zai gì. Lại còn quên cạo râu. Được mỗi cái áo là trắng :D. Anyway thanks Thoa for the compliment
Ý này là tự đề cao mềnh đêy.:006::006::006: Ý c có phải: Nếu hum ấy ko uống, đi ngủ đúng giờ, cạo râu, đắp mặt nạ, bôi dưỡng da, vuốt gel thì Jang Dong Gun cứ gọi là xách dép theo hàng km:027::027::027:
Dù sao cũng phải công nhận Hưng đẹp zai thật, nhất lớp xong đên Thịnh:123::123::123:

mentous
08-11-2010, 23:39
may qué, ứ cóa mềnh :062::062:

udi_babygirl
08-11-2010, 23:46
may qué, ứ cóa mềnh :062::062:
Nhìn mày t cũng tưởng là zai, nhưng t ko hám loại m:006::006::006:

mentous
08-11-2010, 23:47
Nhìn mày t cũng tưởng là zai, nhưng t ko hám loại m:006::006::006:

con mất dạy, đy oánh răng đê :006::006:

Tùng Kuteo
08-11-2010, 23:47
may qué, ứ cóa mềnh :062::062:
cái avatar :onion (54)::nhoc1::die:

udi_babygirl
08-11-2010, 23:50
cái avatar :onion (54)::nhoc1::die:
Nhìn như 2 thằng pede ôm nhau. Nhìn bệnh quá:haha::haha::haha::die::die::die:

udi_babygirl
08-11-2010, 23:52
con mất dạy, đy oánh răng đê :006::006:
Răng t lúc nào chẳng sạch,:014::014::014: dù mầy có đi Thái Lan với Tùng về 2 đứa cũng chắc... chẹp, ko biết cho làm je nhỉ:123::123::123:

phuthinh317
08-11-2010, 23:53
cái avatar :onion (54)::nhoc1::die:
Chú Tùng phản ứng như vậy có thái qúa ko?
Nhưng mà công nhận... [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

Tùng Kuteo
09-11-2010, 00:08
Răng t lúc nào chẳng sạch,:014::014::014: dù mầy có đi Thái Lan với Tùng về 2 đứa cũng chắc... chẹp, ko biết cho làm je nhỉ:123::123::123:
sao lôi tau vào kon kia :079::079::079:

hieub8
09-11-2010, 04:10
Chú Tùng phản ứng như vậy có thái qúa ko?
Nhưng mà công nhận... [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Các bạn ko đc quá khích , nhưng mà công nhận
:060::060::060::060::060::060::060::060::060::060: :060::060::060:

phuthinh317
09-11-2010, 10:12
Đề nghị e Hạnh Min vào xem cái thái độ của mọi người về cái avatar nha! :005::005::005::005::005:

mentous
09-11-2010, 11:26
Đề nghị e Hạnh Min vào xem cái thái độ của mọi người về cái avatar nha! :005::005::005::005::005:
ơ hay thế thay nhé, thay cái mềnh vs Thịnh cún vào :037::037:

mentous
09-11-2010, 11:27
sắp đủ bộ sưu tập zai lớp mềnh òy :165:

udi_babygirl
09-11-2010, 17:45
sắp đủ bộ sưu tập zai lớp mềnh òy :165:
Bệnh quá oy. Thí m định phẫu thuật giống thèng nào lớp mềnh:060::060::060:

linhhontinhyeu_1989
09-11-2010, 20:36
vãi.... thế nhỉ lớp tcnh2a thật là..........................:070::070::070::070:

To Vật Vã
09-11-2010, 20:45
vãi.... thế nhỉ lớp tcnh2a thật là..........................:070::070::070::070:
vậy hn ko đc như thế này ak? :haha::haha::haha:

linhhontinhyeu_1989
09-11-2010, 20:48
ko hà nội e toàn người xấu làm sao mà dam bì với các dân chơi................. chơi vưa thui ko chơi quá nó lại bảo là.........................:070::070::070:

truongtuoi_tcnh
13-11-2010, 10:19
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

udi_babygirl
13-11-2010, 11:19
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Hi hi t thấy tươi là xinh hun nhiều nhất, hihi^^:095::095::095::095:

mentous
13-11-2010, 11:25
Hi hi t thấy tươi là xinh hun nhiều nhất, hihi^^:095::095::095::095:
chuẩn đới, chẳng bao jo` mình cười tươi như Tươi cả, muốn mà hem đc :048::048:

summerrain
13-11-2010, 12:18
Mrs Xinh Tươi mà lỵ
mọi người hổng bt ah :001::001:

bumbum8x
13-11-2010, 15:39
cái tên nói lên tất cả :117:

mentous
13-11-2010, 15:57
cái tên nói lên tất cả :117:
tên nào :116:

bumbum8x
13-11-2010, 16:04
tên nào :116:

Tên Tươi thì cái gi` cũng tươi :))

udi_babygirl
13-11-2010, 16:08
Tên Tươi thì cái gi` cũng tươi :))
Thế thỳ bảo nhìn em ý Tươi quá nhỉ:009::009::009:

mentous
13-11-2010, 16:12
Tên Tươi thì cái gi` cũng tươi :))
à, à đã hiểu :041::041:

truongtuoi_tcnh
13-11-2010, 19:06
ẹc ẹc,các bác chém em qá.:099::099::099::099:xin cho em một con đường em còn mẹ già em nhỏ.huhu:099::099::099:

truongtuoi_tcnh
13-11-2010, 19:08
dạo này đỡ Tươi rùi đóa,bạn chỉ được cái noái đúng thui ùa:003::003::003:..Tớ mừ lị hì hì

summerrain
13-11-2010, 19:16
ghen tỵ với bạn Tươi quá
đi đến đâu là dân tình chạy sô đến đó :065: :065::065::065::065:

To Vật Vã
13-11-2010, 19:26
ghen tỵ với bạn Tươi quá
đi đến đâu là dân tình chạy sô đến đó :065: :065::065::065::065:
đi đến đâu cả làng bâu đến đó :037::037::037:

udi_babygirl
13-11-2010, 19:41
đi đến đâu cả làng bâu đến đó :037::037::037:
Đúng ngưỡng mộ quá:052::052::052::052:

summerrain
13-11-2010, 19:46
đi đến đâu cả làng bâu đến đó :037::037::037:
hay quá !!!!!!!!
xuất khẩu thành thơ đấy
chuẩn!!!!!!!!!!:004::004::004::004::004::004::00 4:

truongtuoi_tcnh
14-11-2010, 11:49
á à..sao cái nhà nầy thay đủi avta như thay bồ thía...,

summerrain
14-11-2010, 18:06
à là vì av hổng xing đc như Tươi nên t phải dấu đi k làm xấu mặt girl TC :042::042::042::042::042::042:

udi_babygirl
14-11-2010, 18:11
à là vì av hổng xing đc như Tươi nên t phải dấu đi k làm xấu mặt girl TC :042::042::042::042::042::042:
Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại.:020::020::020: hí hí Tươi vừa xinh tươi lại vừa cá tính, đáng mặt girl Tài chính.:012::012::012:Thảo nào bạn Tuấn "chạy" theo Tươi là đúng:097::097::097:

summerrain
14-11-2010, 18:17
chuan đó :001::001::001::001::001::001:

udi_babygirl
14-11-2010, 18:21
chuan đó :001::001::001::001::001::001:
Thế nên nếu có bồ là phải giấu đi ngay không chị Tươi "nẫng" mất tay trên đấy thì có mà...đành cam chịu ko lấy lại được đâu:105::105::105:

summerrain
14-11-2010, 18:59
ồ ồ chắc là kinh nghiệm để đời rùi đây
chắc phải học hỏi thui !!!!!!!!!!!
thank bạn Thoa cái :D:066::066::066::066::066:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 18:36
pạn thoan cóa noái hơi qá lên hẻm????ai bít đâu từ bụng ta suy bụng người chớ...hì hì:onion (54)::onion (54)::onion (54):

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 18:39
có chi đâu mà gen tỵ chớ...tớ chạy theo c còn hẻm kịp lấy đâu mà ai chạy xô,,huu:042::042::042::042::042:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 19:30
c nói vậy thực tớ hẻm dám nhận đâu.:n::n::n::n:...vì tớ chỉ cần xinh trong mắt người iu thuôi...còn bao nhui tơ pần c hít:002::002::002::002::002:

Tùng Kuteo
15-11-2010, 19:34
c nói vậy thực tớ hẻm dám nhận đâu.:n::n::n::n:...vì tớ chỉ cần xinh trong mắt người iu thuôi...còn bao nhui tơ pần c hít:002::002::002::002::002:
spam thấy sợ :nhoc1:
lói với ai yêu cầu trích dẫn người đó, chẳng hỉu j hớt :118::118::118:

summerrain
15-11-2010, 20:35
c nói vậy thực tớ hẻm dám nhận đâu.:n::n::n::n:...vì tớ chỉ cần xinh trong mắt người iu thuôi...còn bao nhui tơ pần c hít:002::002::002::002::002:
à vậy ah
vậy cho t cảm ơn nhé!!!!!!!!!!
t nhận thêm phần xing tươi của Tươi nữa thì t đỡ k nổi mất!!!!!!!!!!!!:162::162::162:

mentous
15-11-2010, 20:56
à vậy ah
vậy cho t cảm ơn nhé!!!!!!!!!!
t nhận thêm phần xing tươi của Tươi nữa thì t đỡ k nổi mất!!!!!!!!!!!!:162::162::162:
thôi, xin mày, mày ko đú đc vs bạn Tươi đâu, bạn í có bồ mí xinh thía chứ mày có đâu mờ :173::173:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 21:02
ố ồ,pị pạn "thế giới không tình""kẻ hai mặt"trích dẫn kìa...huhu muốn kóc qá mà đời nó hẻm cho kóc:077::077::077::077::077:

summerrain
15-11-2010, 21:08
thôi, xin mày, mày ko đú đc vs bạn Tươi đâu, bạn í có bồ mí xinh thía chứ mày có đâu mờ :173::173:
ừ thì thế
girl lớp mình có ai đc như Tươi đâu mà m bảo t
Tươi vào cái fr rùng rộ hẳn lên !!!!!!!!!!!!!:yes::yes::yes:

mentous
15-11-2010, 21:10
ố ồ,pị pạn "thế giới không tình""kẻ hai mặt"trích dẫn kìa...huhu muốn kóc qá mà đời nó hẻm cho kóc:077::077::077::077::077:
sao vậy cưng :056:

Tùng Kuteo
15-11-2010, 21:16
ố ồ,pị pạn "thế giới không tình""kẻ hai mặt"trích dẫn kìa...huhu muốn kóc qá mà đời nó hẻm cho kóc:077::077::077::077::077:


sao vậy cưng :056:
đi dây thần kinh cảm xúc :120::120::120:

udi_babygirl
15-11-2010, 21:25
@ Tươi: Viết cm khó hiểu quá, ko nên sử dụng ngôn ngữ teen quá, dân tềnh đọc xong dễ tăng huyết áp:056::056::056:

mentous
15-11-2010, 21:31
@ Tươi: Viết cm khó hiểu quá, ko nên sử dụng ngôn ngữ teen quá, dân tềnh đọc xong dễ tăng huyết áp:056::056::056:
chuẩn đới, tao teen thế này còn ko hỉu huống chi mày :042::042::042::042:

To Vật Vã
15-11-2010, 21:34
chuẩn đới, tao teen thế này còn ko hỉu huống chi mày :042::042::042::042:
này thì teen :063::063::063:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

udi_babygirl
15-11-2010, 21:37
Bạn ý viết lại còn thiếu chữ, cái thì thừa.:129::129::129: Đọc mà rặn mãi mới ra. :044::044::044:Nhắn tin yêu đương nhiều quá chắc nên bị ...:001::001::001:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 10:24
ừ thì thế
girl lớp mình có ai đc như Tươi đâu mà m bảo t
Tươi vào cái fr rùng rộ hẳn lên !!!!!!!!!!!!!:yes::yes::yes:


ồ ồ chắc là kinh nghiệm để đời rùi đây
chắc phải học hỏi thui !!!!!!!!!!!
thank bạn Thoa cái :D:066::066::066::066::066:


đi dây thần kinh cảm xúc :120::120::120:


thôi, xin mày, mày ko đú đc vs bạn Tươi đâu, bạn í có bồ mí xinh thía chứ mày có đâu mờ :173::173:

huhu,,các cậu ỷ đông nên chém tớ phũ phàng không thương tiếc:042::042::042:,chết mất thui ,:die::die::die::die:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 10:27
@ Tươi: Viết cm khó hiểu quá, ko nên sử dụng ngôn ngữ teen quá, dân tềnh đọc xong dễ tăng huyết áp:056::056::056:chuẩn đới, tao teen thế này còn ko hỉu huống chi mày :042::042::042::042:


Bạn ý viết lại còn thiếu chữ, cái thì thừa.:129::129::129: Đọc mà rặn mãi mới ra. :044::044::044:Nhắn tin yêu đương nhiều quá chắc nên bị ...:001::001::001:

các bác thông cảm,em mới chân ướt chân ráo vào diễn đàn lớp mềnh nên chưa bít hít...:z::z::z::z::106:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 10:32
này thì teen :063::063::063:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

hì hì,ý nầy là gì ???

To Vật Vã
16-11-2010, 10:35
các bác thông cảm,em mới chân ướt chân ráo vào diễn đàn lớp mềnh nên chưa bít hít...:z::z::z::z::106:
chân ướt chân ráo mà đã tạo sóng gió thế nầy, chắc khi nào quen hàng rùi chắc tạo bão táp, sóng thần, sập forum chết cha :102::102::102:

udi_babygirl
16-11-2010, 10:44
chân ướt chân ráo mà đã tạo sóng gió thế nầy, chắc khi nào quen hàng rùi chắc tạo bão táp, sóng thần, sập forum chết cha :102::102::102:
Cẩn thận đi là vừa, bọn mềnh chuẩn bị đi "chống bão" di cư dân đi sơ tán trước :bibi::bibi::bibi:
@Tươi: Hí hí, nhân vật có tiếng tăm, đi đến đâu "bước chân nặng ngàn vàng" đến đó. Động đất là đương nhiên:022::022::022:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 17:24
Cẩn thận đi là vừa, bọn mềnh chuẩn bị đi "chống bão" di cư dân đi sơ tán trước :bibi::bibi::bibi:
@Tươi: Hí hí, nhân vật có tiếng tăm, đi đến đâu "bước chân nặng ngàn vàng" đến đó. Động đất là đương nhiên:022::022::022:

em hẻm dám vượt mặt bạn thoa đâu,sao bằng bạn thoa được các bác nhỉ:pro::pro::pro::pro::pro:

udi_babygirl
16-11-2010, 17:37
em hẻm dám vượt mặt bạn thoa đâu,sao bằng bạn thoa được các bác nhỉ:pro::pro::pro::pro::pro:
Nhìn người tớ mảnh khảnh thế gió thổi là bay:095::095::095: Chứ làm sao như Tươi được, T ko dám hic, ngàn lần ko dám:042::042::042:

truongtuoi_tcnh
17-11-2010, 18:14
Nhìn người tớ mảnh khảnh thế gió thổi là bay:095::095::095: Chứ làm sao như Tươi được, T ko dám hic, ngàn lần ko dám:042::042::042:

kậu nới thía thì tớ càng hẻm dám hơn ý chứ,hì hì:117::117::117::117: