PDA

Xem bản đầy đủ : [Album] Album Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Hằng)Tùng Kuteo
09-11-2010, 00:04
Kekeke, tình hình là còn nhiều nhân tài "ém" ảnh nên mềhh sẽ khai thác hết. Loạt ảnh này của bạn Hằng tuy chất lượng hơi mờ nhưng cũng post để thêm phần...hoành "choáng" :haha::haha::haha:


[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Hic hic, loạt ảnh này Mrs. Tay to tự xướng hơi nhiều :048::048::048:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Bắt quả tang :((:((:((

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Mrs. Trương Tươi xuất hiện :038::038::038:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Tập đoàn chân zài :006::006::006:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
:102::102::102:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
:angry::angry::angry:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]


Download tất cả Album tại đây ([Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]) :onsale::onsale::onsale:

udi_babygirl
09-11-2010, 00:08
Sao mặt thằng Nhuận lúc nào cũng trong tình trạng sí sớn đậm chất dâm dê thí nhỉ:059::059::059:

phuthinh317
09-11-2010, 00:12
Em Nhuận trog album này nhìn khắm vật!!! :102::102::102::102::102:

hieub8
09-11-2010, 03:57
Các bạn lại chê người HP rồi . Nhưng mà công nhận ... đúng thật :030:

mentous
09-11-2010, 22:03
sặc, kinh quá :onion (54)::onion (54):

luudinhnhuan
12-11-2010, 10:08
dám nói xấu t hả bọn này.t cắt chim hết bi giờ

udi_babygirl
12-11-2010, 10:15
dám nói xấu t hả bọn này.t cắt chim hết bi giờ

Cắt hết bọn nó đi. Tao có đâu mà cắt:020::020::020::020:

bumbum8x
12-11-2010, 22:01
nhìn lại thấy lớp mình nhiều người có dáng làm người mẫu phết. i like :012:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:03
nhìn lại thấy lớp mình nhiều người có dáng làm người mẫu phết. i like :012:
Hâm oy, mắt cóa đờm hả:118::118::118:

bumbum8x
12-11-2010, 22:07
Hâm oy, mắt cóa đờm hả:118::118::118:

có cái chữ ký hot ghê hêy.... lấy mô đó ?:011:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:11
có cái chữ ký hot ghê hêy.... lấy mô đó ?:011:
Hình phạt nỳ sẽ áp dụng với ku đầu tiên đó:haha::haha::haha::haha:
Hí hí lấy trên mạng:006::006::006::006:

bumbum8x
12-11-2010, 22:14
tha cho bạn.. bạn thank rồi đêy

udi_babygirl
12-11-2010, 22:17
tha cho bạn.. bạn thank rồi đêy
Tối nay đi đâu đấy, đi thầy ak?:127::127::127:

To Vật Vã
12-11-2010, 22:18
có cái chữ ký hot ghê hêy.... lấy mô đó ?:011:
đề nghị thi hành án với em thoa, vào topic nầy xem hình đã thanks đâu :018:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:21
đề nghị thi hành án với em thoa, vào topic nầy xem hình đã thanks đâu :018:
Mầy hâm oy, bà lại giật cầu giao bjo.:lao::lao::lao::angry::angry::angry::angry: Mày ko đi rình "máy bay" đi ah:086::086::086::086:

To Vật Vã
12-11-2010, 22:23
Mầy hâm oy, bà lại giật cầu giao bjo.:lao::lao::lao::angry::angry::angry::angry: Mày ko đi rình "máy bay" đi ah:086::086::086::086:
có zình thì zình phi công, zình máy bay làm chi??? :042::042::042:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:26
có zình thì zình phi công, zình máy bay làm chi??? :042::042::042:
Ùh, xem bọn nó nghiên cứu công trình "vì sức khỏe cộng đồng" ra sao.:063::063::063: Đúng phi công còn muốn xem chứ máy bay ko có cái ghẻ je xem đâu:095::095::095:

bumbum8x
12-11-2010, 22:28
Tối nay đi đâu đấy, đi thầy ak?:127::127::127:

đi chém gió thôi... thầy cô gi` ở đây .hyhy