PDA

Xem bản đầy đủ : [Album] Album Đại hội Đoàn 2010 (Photo by Minh Tuấn)To Vật Vã
09-11-2010, 19:56
Theo yêu cầu của em Thoa...sida mềnh post tiếp ảnh các hót boy lớp mình :b::b::b:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Lớp phó có vẻ...tí tởn quá :))

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Hạnh bà bà chắc lo dậy sớm để chăm sóc...sắc đẹp

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Đây mới thực sự là...hót boi :102::102::102:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Đôi nam tung nữ hứng :133::133::133:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Em Trường có vẻ nhí nhảnh quá :090::090::090:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Đẹp đôi hok :122::122::122: (thấy ảnh nầy chắc em Thoa sida cũng phải tức...lòi xương sườn:)):)))

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Oánh nhau vì Hạnh má mỳ sao??? :die::die::die:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Miss Xing Tươi :005:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Nhìu girl xing quá :111::111::111:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Super "vênh" :060::060::060:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Miễn bình luận :070::070::070:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]


Download tất cả Album tại đây ([Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]) :onsale::onsale::onsale:

udi_babygirl
09-11-2010, 20:22
Thằng bệnh Tùng dám lôi t vào hả:angry::angry::angry::076::076::076::076::die: :die::die:

phuthinh317
09-11-2010, 20:26
đẹp!!! :010::010::010::010:

linhhontinhyeu_1989
09-11-2010, 20:42
lớp mình dạo này thật là pro đáng ra phải cho thằng ngu với thằng tuấn bớ làm chu tịch mới đúng:ra::ra:

mentous
09-11-2010, 22:10
sặc, sao pic này nhiều ảnh mình thế, mai kia ra đg` bị tạt axit thỳ khốn :((:((:((:((

linhhontinhyeu_1989
09-11-2010, 22:52
haha có mà đứng cả ngày cũng ko bị tạt đâu nó tạt amoniac ay
:114::114::114::114::114:

bumbum8x
09-11-2010, 23:02
ảnh đẹp và chất lượng lắm.. thanhk bạn nhiều nhé..
toàn được đứng với người đẹp ko ah`:050::050::050:

udi_babygirl
09-11-2010, 23:06
haha có mà đứng cả ngày cũng ko bị tạt đâu nó tạt amoniac ay
:114::114::114::114::114:
Bjo mới đọc cái nỳ. Đúng là tạt amoniac thật hí hí:018::018::018:

hieub8
10-11-2010, 02:10
Đã được mãn nhãn với các bạn tài chính 2a . Sắp tới phải đăng 1 bài làm quen mới đc . :094:

Tùng Kuteo
10-11-2010, 09:43
Đã được mãn nhãn với các bạn tài chính 2a . Sắp tới phải đăng 1 bài làm quen mới đc . :094:
định cua zai lớp a hả??? :haha::haha::haha:

udi_babygirl
10-11-2010, 11:35
định cua zai lớp a hả??? :haha::haha::haha:
Mầy cua mãi ko cóa được nên bạn ý nhảy vào giúp đỡ ý mà:062::062::062:

truongtuoi_tcnh
11-11-2010, 09:58
tuấn ơi!!!còn ảnh tớ với tuấn sao kô thấy post lên vây??
:152:

bumbum8x
11-11-2010, 10:05
tuấn ơi!!!còn ảnh tớ với tuấn sao kô thấy post lên vây??
:152:
ảnh đó hơi mờ . bạn đang sửa rồi gửi qua cho T nha :)

To Vật Vã
11-11-2010, 10:07
ảnh đó hơi mờ . bạn đang sửa rồi gửi qua cho T nha :)
ọc ọc, có ảnh nóng post lên cho bàn zân thiên hạ sem, sao lại giấu chỉ 2 người biết vậy??? :056::056::056:

udi_babygirl
11-11-2010, 10:15
ọc ọc, có ảnh nóng post lên cho bàn zân thiên hạ sem, sao lại giấu chỉ 2 người biết vậy??? :056::056::056:
Đúng đóa, hay làm je mờ ám phải che đậy:005::005::005::005:
Hí hí dù sao cũng từng 1 thời...:021::021::021::021:

onlylove
11-11-2010, 11:24
oa oa, các bạn lớp tài chính xinh quá đi, mộc mạc mà rất chất, thế này thì nhiếp ảnh còn thua xa :004::004:

bumbum8x
11-11-2010, 17:40
ọc ọc, có ảnh nóng post lên cho bàn zân thiên hạ sem, sao lại giấu chỉ 2 người biết vậy??? :056::056::056:

vì ảnh nóng quá cho lên sợ bỏng tay mọi người ý mà :046:

bumbum8x
11-11-2010, 17:41
Đúng đóa, hay làm je mờ ám phải che đậy:005::005::005::005:
Hí hí dù sao cũng từng 1 thời...:021::021::021::021:
chưa có chi mà đã chém thế rồi :013:

udi_babygirl
11-11-2010, 17:45
chưa có chi mà đã chém thế rồi :013:
Ô ô sự thật mà ai chém:130::130::130:
Không cóa lửa sao cóa khói:023::023::023:

bumbum8x
11-11-2010, 20:16
Ô ô sự thật mà ai chém:130::130::130:
Không cóa lửa sao cóa khói:023::023::023:
ôi cái khói này thì tha cho bạn nha. tin đồn thì cũng là tin đồn thôi ^^

udi_babygirl
11-11-2010, 23:07
ôi cái khói này thì tha cho bạn nha. tin đồn thì cũng là tin đồn thôi ^^
Tại sao lại che giấu ko dám thừa nhận. :032:Đã "mây mưa" chụp ảnh zới nhau mà sao lại hổng dám công bố:053:, 2 tên âm thầm xem 1 mềnh là sao:117:

To Vật Vã
11-11-2010, 23:10
Tại sao lại che giấu ko dám thừa nhận. :032:Đã "mây mưa" chụp ảnh zới nhau mà sao lại hổng dám công bố:053:, 2 tên âm thầm xem 1 mềnh là sao:117:
hô hô hô, ta oánh hơi thấy mùi ghen ăn tức ở ở đây :149::149::149:

mentous
11-11-2010, 23:14
hớ, thía còn ảnh bạn Tươi vs Tuấn đâu, giả lại cho bạn í đê , ko là tao thay trời hành đạo đới :104::104:

hangcat2503
11-11-2010, 23:21
ôi cái khói này thì tha cho bạn nha. tin đồn thì cũng là tin đồn thôi ^^

he he... bạn Tuấn và bạn Tươi cóa "tiếng" roài à nha. !!!!!!... nhưng chắc là chưa cóa "miếng":113::113::113:

hangcat2503
11-11-2010, 23:27
hớ, thía còn ảnh bạn Tươi vs Tuấn đâu, giả lại cho bạn í đê , ko là tao thay trời hành đạo đới :104::104:
Ác ma !!! seo lại thay avatar thế kia? ý j` đây????????? :033::033::033:

mentous
12-11-2010, 00:08
Ác ma !!! seo lại thay avatar thế kia? ý j` đây????????? :033::033::033:
tau cóa cảm tình vs bạn Tuấn mờ :-" Tuấn nhờ :)):))=))

To Vật Vã
12-11-2010, 00:12
tau cóa cảm tình vs bạn Tuấn mờ :-" Tuấn nhờ :)):))=))
may quớ, nó đã chuyển đối tượng :018::018::018:

udi_babygirl
12-11-2010, 00:17
may quớ, nó đã chuyển đối tượng :018::018::018:
T ko bình luận nữa hic:063::063::063:

mentous
12-11-2010, 00:18
may quớ, nó đã chuyển đối tượng :018::018::018:
thế mày nghĩ là ai hả tùng iu quý của Hạnh :010::010:

mentous
12-11-2010, 00:19
T ko bình luận nữa hic:063::063::063:
seo vậy cưng, ý rì :127:

udi_babygirl
12-11-2010, 09:03
seo vậy cưng, ý rì :127:
Bjo t mới để ý, sao mày chụp ảnh cái nèo mặt cũng như đâm lê thế, chẳng cười tý nào:044::044::044:

mentous
12-11-2010, 09:27
Bjo t mới để ý, sao mày chụp ảnh cái nèo mặt cũng như đâm lê thế, chẳng cười tý nào:044::044::044:
cười nhiều thỳ phải khóc nhiều nên tao chụp ảnh không bao giờ cười cả :065::065:

udi_babygirl
12-11-2010, 09:40
cười nhiều thỳ phải khóc nhiều nên tao chụp ảnh không bao giờ cười cả :065::065:
Thế thỳ m hâm thật oy:113::113::113:
Nói thế thỳ lúc nào chụp ảnh cũng nhe nhởn cười có thấy bjo khóc đâu:124::124::124:

To Vật Vã
12-11-2010, 09:45
cười nhiều thỳ phải khóc nhiều nên tao chụp ảnh không bao giờ cười cả :065::065:
:bd::die::die::die:

udi_babygirl
12-11-2010, 17:27
:bd::die::die::die:
T nghĩ con nỳ chắc lúc cần khóc lại cười hô hố ý nhỉ. Thế mới ko cóa bất hạnh:020::020::020:

bumbum8x
12-11-2010, 21:55
thôi ta chuyển chủ đề nhỉ... cái này xoáy sâu làm gi`:120: em nó ngại :108::108::108:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:01
thôi ta chuyển chủ đề nhỉ... cái này xoáy sau làm gi`:120: em nó ngại :108::108::108:
Mà ảnh của Kưng với miss Xing Tươi đâu:150::150::150:
Đề nghi đổi tên chị ác ôn là Lê Thị Bất Hạnh :haha::haha::haha:

bumbum8x
12-11-2010, 22:06
Mà ảnh của Kưng với miss Xing Tươi đâu:150::150::150:
Đề nghi đổi tên chị ác ôn là Lê Thị Bất Hạnh :haha::haha::haha:
ảnh hơi nhòe nên ko post lên . khi nào bạn dùng photoshop chỉnh lại cho giống ảnh cưới cái đã rồi mọi người vào chém nha :001:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:08
ảnh hơi nhòe nên ko post lên . khi nào bạn dùng photoshop chỉnh lại cho giống ảnh cưới cái đã rồi mọi người vào chém nha :001:
Thế lại có vụ bạo loạn 2 zới anh Thịnh oy:129::129::129:
Hí hí ảnh cưới ah:012::012::012:

bumbum8x
12-11-2010, 22:10
Thế lại có vụ bạo loạn 2 zới anh Thịnh oy:129::129::129:
Hí hí ảnh cưới ah:012::012::012:
Độ nóng lại tăng lên rồi đây. công nhận em tươi nhà mình có ảnh hưởng khá lớn :006:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:13
Độ nóng lại tăng lên rồi đây. công nhận em tươi nhà mình có ảnh hưởng khá lớn :006:
"Nhà mình" cơ ah:haha::haha::haha:. Ẹc ẹc muốn "ảnh cưới" em ý phải bước qua "xác" nhiều anh. Đặc biệt anh Thịnh Cua:164::164::164:

To Vật Vã
12-11-2010, 22:16
Đề nghi đổi tên chị ác ôn là Lê Thị Bất Hạnh :haha::haha::haha:
đồng ý, cái nầy vừa được hội đồng đem ra thảo luận :haha::haha::haha:

ảnh hơi nhòe nên ko post lên . khi nào bạn dùng photoshop chỉnh lại cho giống ảnh cưới cái đã rồi mọi người vào chém nha :001:
photoshop kiểu j đừng để cô dâu ôm...di ảnh chú rể là đc :063::063::063:

bumbum8x
12-11-2010, 22:16
cửa này khó nha............................................... ..:159:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:19
photoshop kiểu j đừng để cô dâu ôm...di ảnh chú rể là đc :063::063::063:
Tao chết mất:019::019::019::019::019::die::die::die::die:

bumbum8x
12-11-2010, 22:23
đồng ý, cái nầy vừa được hội đồng đem ra thảo luận :haha::haha::haha:

photoshop kiểu j đừng để cô dâu ôm...di ảnh chú rể là đc :063::063::063:

di ảnh ah ?!? NGẤT mất.. chém nhẹ thôi bạn:017:

bumbum8x
12-11-2010, 22:25
Tao chết mất:019::019::019::019::019::die::die::die::die:

xem xong rồi hẵng đi nạ :120:

luudinhnhuan
12-11-2010, 22:29
ảnh hơi nhòe nên ko post lên . khi nào bạn dùng photoshop chỉnh lại cho giống ảnh cưới cái đã rồi mọi người vào chém nha :001:

chết chú nhé, làm ảnh cưới thì xảy ra án mạng đấy, ng` yêu trg Tươi ghê gứm lắm :138:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:29
di ảnh ah ?!? NGẤT mất.. chém nhẹ thôi bạn:017:
Có khi ảnh cưới người ta lại nghĩ ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng ôm ảnh đứa con liệt sỹ chết trận đêm qua:haha::haha::haha:

To Vật Vã
12-11-2010, 22:33
chết chú nhé, làm ảnh cưới thì xảy ra án mạng đấy, ng` yêu trg Tươi ghê gứm lắm :138:
người đó có phải 1 kon ngựa...non háu cỏ già hok??? :159::159::159:

Có khi ảnh cưới người ta lại nghĩ ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng ôm ảnh đứa con liệt sỹ chết trận đêm qua:haha::haha::haha:
ôi tau die :haha::((:die:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:38
người đó có phải 1 kon ngựa...non háu cỏ già hok??? :159::159::159:

ôi tau die :haha::((:die:
Xem ảnh cưới đã rùi hẵng die. Thui m kiếm cho các bạn cái giấy tờ kết hôn "lậu" đi.:031::031::031:
Hí hí đó sẽ là giấy "báo tử" với A Thịnh dấy:062::062::062::062:

bumbum8x
12-11-2010, 22:40
Có khi ảnh cưới người ta lại nghĩ ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng ôm ảnh đứa con liệt sỹ chết trận đêm qua:haha::haha::haha:

:102::102::102::102::102::102::102::102::102::102:

bumbum8x
12-11-2010, 22:42
chết chú nhé, làm ảnh cưới thì xảy ra án mạng đấy, ng` yêu trg Tươi ghê gứm lắm :138:

chưa chi mà đã thê này rồi. còooi ko biết sao. mong đừng có như anh nhuận tiên đoán ko thì em die:please:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:45
:102::102::102::102::102::102::102::102::102::102:
Chụp ảnh với xing Tươi thì bị coi là cô dâu ôm di ảnh:haha::haha:
Chụp mới má mỳ Bất Hạnh lại coi là bị GAY :haha::haha:
=> :020::020::020::020::020::020::020:

mentous
12-11-2010, 22:46
Chụp ảnh với xing Tươi thì bị coi là cô dâu ôm di ảnh:haha::haha:
Chụp mới má mỳ Bất Hạnh lại coi là bị GAY :haha::haha:
=> :020::020::020::020::020::020::020:
bố khỉ, mẹ vắng nhà gà mọc đuôi tôm đấy hả :130::130:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:50
bố khỉ, mẹ vắng nhà gà mọc đuôi tôm đấy hả :130::130:
Hí hí tối nay t với thằng tùng đã 8 hết gần 40k điện thoại về kiểu đầu của m và cái tên là bất hạnh. :haha::haha::haha::haha:

To Vật Vã
12-11-2010, 22:51
bố khỉ, mẹ vắng nhà gà mọc đuôi tôm đấy hả :130::130:
dân tềnh đang râm ran nhận xét có 2 tên gay ôm nhau :127::127::127:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

bumbum8x
12-11-2010, 22:52
Chụp ảnh với xing Tươi thì bị coi là cô dâu ôm di ảnh:haha::haha:
Chụp mới má mỳ Bất Hạnh lại coi là bị GAY :haha::haha:
=> :020::020::020::020::020::020::020:
ăk.. gi` nữa đây . sợ c luôn. ra thơ nữa chơ.:094:

bumbum8x
12-11-2010, 22:54
dân tềnh đang râm ran nhận xét có 2 tên gay ôm nhau :127::127::127:

ảnh đẹp miễn bình luận :046:

udi_babygirl
12-11-2010, 22:56
dân tềnh đang râm ran nhận xét có 2 tên gay ôm nhau :127::127::127:


Tao thề có bóng đèn nhà t là ai cũng tưởng... như thiên hạ tưởng:021::021::021::021:

mentous
12-11-2010, 22:57
Hí hí tối nay t với thằng tùng đã 8 hết gần 40k điện thoại về kiểu đầu của m và cái tên là bất hạnh. :haha::haha::haha::haha:
ối thế à, vinh dự tóa :004:

bumbum8x
12-11-2010, 22:57
dân tềnh đang râm ran nhận xét có 2 tên gay ôm nhau :127::127::127:

miễn bình luận. chém ghê quá...

udi_babygirl
12-11-2010, 22:57
ăk.. gi` nữa đây . sợ c luôn. ra thơ nữa chơ.:094:

Hí hí sự thật mà, có ai nói quá đâu:132::132::132::132:

mentous
12-11-2010, 22:57
[QUOTE=crazyboy8x;9975]dân tềnh đang râm ran nhận xét có 2 tên gay ôm nhau :127::127::127:

ảnh đẹp miễn bình luận :046:
chuẩn đới Tuấn ợ, khối đứa đang âm thầm ghen ghét đấy :164:

truongtuoi_tcnh
13-11-2010, 10:27
dân tềnh lớp mềnh chém gió ghê quá^^trí tưởng tượng thiệt phong phố...thiệt không phục...à qên...khâm phục..:106::106:

udi_babygirl
13-11-2010, 11:09
dân tềnh lớp mềnh chém gió ghê quá^^trí tưởng tượng thiệt phong phố...thiệt không phục...à qên...khâm phục..:106::106:
Tại c chụp ảnh với Hót Boi nên...:015::015::015:
Hí hí tại bạn Tuấn cứ mún chụp thành ảnh cưới zới Tươi mà:026::026::026:

summerrain
13-11-2010, 12:24
hơ hơ diễn dàn lớp mình thật sôi động :038::038::038::038:

To Vật Vã
13-11-2010, 12:28
hơ hơ diễn dàn lớp mình thật sôi động :038::038::038::038:
bùm bùm...chào mừng bà dzo lò...cười :145::145::145:

mentous
13-11-2010, 12:57
hơ hơ diễn dàn lớp mình thật sôi động :038::038::038::038:
đứa nào đấy, xưng em vs mềnh mí chết chứ :048::048:

truongtuoi_tcnh
13-11-2010, 15:30
vì hót boi nên múi chộp chớ...có người ghen kìa...

bumbum8x
13-11-2010, 15:33
Tớ chụp với Minh Tuấn có mũi cái,chác có người ghen ra mặt đây mà...pải hem pạn Thoa....:032:
T chỉ sợ bạn trai của C thôi.. có gi` giải thick lại dùm bạn nhé :))

truongtuoi_tcnh
13-11-2010, 15:45
tớ chộp với Tuấn có mũi cái,vậy mà lại được thân bằng cố hữu gần xa quan tâm chém gió dữ dội...thật ngại qá,xem ra có người ghen ra mật đây ý có phải không bạn thoa ??.hí hí:032::032::032::032::064:

mentous
13-11-2010, 15:56
T chỉ sợ bạn trai của C thôi.. có gi` giải thick lại dùm bạn nhé :))
Tuấn đy ra đg` nhớ đeo kính, bịt mặt, vs lại dùng khẩu trang nhớ chưa :148:

truongtuoi_tcnh
13-11-2010, 16:02
tớ không bít nên chộp với tuấn chắc đắc tụi với pạn thoao roài^^có chi bạn tuấn giải quyết vụ nầy giúp mềnh nha...mếch lòng chị thoa em khổ trăm đường

bumbum8x
13-11-2010, 16:06
tớ không bít nên chộp với tuấn chắc đắc tụi với pạn thoao roài^^có chi bạn tuấn giải quyết vụ nầy giúp mềnh nha...mếch lòng chị thoa em khổ trăm đường

c lại quá lời rồi........ T vinh hạnh quá đi chứ :))

mentous
13-11-2010, 16:09
c lại quá lời rồi........ T vinh hạnh quá đi chứ :))
vinh thôi, đừng có hạnh :009::009:

udi_babygirl
13-11-2010, 16:14
tớ chộp với Tuấn có mũi cái,vậy mà lại được thân bằng cố hữu gần xa quan tâm chém gió dữ dội...thật ngại qá,xem ra có người ghen ra mật đây ý có phải không bạn thoa ??.hí hí:032::032::032::032::064:


tớ không bít nên chộp với tuấn chắc đắc tụi với pạn thoa roài^^có chi bạn tuấn giải quyết vụ nầy giúp mềnh nha...mếch lòng chị thoa em khổ trăm đường
Nãy h lôi bạn vào suốt làm sao,:116::116::116: T có ý kiến je đâu, t chỉ khen đẹp đôi chứ có làm je đâu, Tươi nói thế t ngại quá:119::119::119:T ở xa ko làm je được. Tươi cẩn thận con Bất Hạnh ác ôn ý:020::020::020:

mentous
13-11-2010, 16:17
bố khỉ con Thoa, về đây ông chém chết , chỉ được cái noái đúng :019::019:

udi_babygirl
13-11-2010, 16:23
bố khỉ con Thoa, về đây ông chém chết , chỉ được cái noái đúng :019::019:
Tối nay tao định về chém chết mày vì tội.....:angry::angry::angry::angry:
Hic nhưng em Nga ko cho về. Nó bảo nếu về bjo thỳ từ mặt bạn bè :097::097::097::die::die::die:

mentous
13-11-2010, 16:29
Tối nay tao định về chém chết mày vì tội.....:angry::angry::angry::angry:
Hic nhưng em Nga ko cho về. Nó bảo nếu về bjo thỳ từ mặt bạn bè :097::097::097::die::die::die:
cho chết :147::147:

udi_babygirl
13-11-2010, 16:32
cho chết :147::147:
:079::079::079::079::079::079::angry::angry::angry ::angry::angry::angry:
Tối nay mày sang "đánh hơi" xem ổ mại... đấy sao oy hộ t cái:030::030::030:

mentous
13-11-2010, 16:39
:079::079::079::079::079::079::angry::angry::angry ::angry::angry::angry:
Tối nay mày sang "đánh hơi" xem ổ mại... đấy sao oy hộ t cái:030::030::030:
ngu rì chui vào hang cọp :062::062:

udi_babygirl
13-11-2010, 16:41
ngu rì chui vào hang cọp :062::062:
T chỉ sợ mày sang đó thấy phi công trẻ lại nhẩy vào vồ vập...khổ thân thằng bé:062::062::062:

To Vật Vã
13-11-2010, 16:56
Nãy h lôi bạn vào suốt làm sao,:116::116::116: T có ý kiến je đâu, t chỉ khen đẹp đôi chứ có làm je đâu, Tươi nói thế t ngại quá:119::119::119:T ở xa ko làm je được. Tươi cẩn thận con Bất Hạnh ác ôn ý:020::020::020:
chuẩn men :062:

mentous
13-11-2010, 17:05
T chỉ sợ mày sang đó thấy phi công trẻ lại nhẩy vào vồ vập...khổ thân thằng bé:062::062::062:
tao ko phải cái loại j` cũng ham muốn như mày đâu :022::022:

summerrain
13-11-2010, 19:42
các bác chém hay lém
chúc mừng ban Tươi nhé!!!!!!!!!!!!
đã trở thành thành viên hot nhất fr !!!!!!!!!!!!! :070::070::070::070::070:

truongtuoi_tcnh
14-11-2010, 10:39
xem ra thoa ở xa nên muốn giữ của hẻm muốn ai động đến bạn tuấn nhà ta đây mừ...:x::x::x:chỉ khổ bạn tuấn mang ra chém đi chém lại,còn tớ và hạnh mang tiếng vạ lây có tiếng mà hẻm có miếng....:042::042::042::042::042:

truongtuoi_tcnh
14-11-2010, 10:43
các bác đề cao em qá em hẻm bít đa tạ các bác thế nèo ... thui thùy .... chém típ...:165::165::165::165:

To Vật Vã
14-11-2010, 11:33
xem ra thoa ở xa nên muốn giữ của hẻm muốn ai động đến bạn tuấn nhà ta đây mừ...:x::x::x:chỉ khổ bạn tuấn mang ra chém đi chém lại,còn tớ và hạnh mang tiếng vạ lây có tiếng mà hẻm có miếng....:042::042::042::042::042:
bạn Tươi đang muốn chia phần kìa :118::118::118:

udi_babygirl
14-11-2010, 11:40
bạn Tươi đang muốn chia phần kìa :118::118::118:
Đúng đóa, yên tâm Hạnh chỉ được nhận phần là Gay, nhưng Tươi được hẳn phần "Làm đám cưới" cơ mà:032::032::032:[

udi_babygirl
14-11-2010, 11:46
xem ra thoa ở xa nên muốn giữ của hẻm muốn ai động đến bạn tuấn nhà ta đây mừ...:x::x::x:chỉ khổ bạn tuấn mang ra chém đi chém lại,còn tớ và hạnh mang tiếng vạ lây có tiếng mà hẻm có miếng....:042::042::042::042::042:
Yên tâm đi Tươi :095::095::095:Có tiếng rùi cũng sẽ có miếng. T với bạn Tuấn chưa chụp với nhau cái ảnh nào nên "kém miếng khó chịu" là phần đương nhiên:021::021::021:
Chứ ai muốn giữ của làm gì:120::120::120:. Không ăn được để người khác ăn, em nó "mốc" lên phí của lắm. :125::125::125:Tươi cứ chén tự nhiên nhé, nhưng nhớ để phần cho Bất Hạnh, có ý ham ăn lắm:158::158::158:

mentous
14-11-2010, 15:40
xem ra thoa ở xa nên muốn giữ của hẻm muốn ai động đến bạn tuấn nhà ta đây mừ...:x::x::x:chỉ khổ bạn tuấn mang ra chém đi chém lại,còn tớ và hạnh mang tiếng vạ lây có tiếng mà hẻm có miếng....:042::042::042::042::042:
hơ hớ, rõ ràng là mềnh có miếng mà :137::137:

truongtuoi_tcnh
14-11-2010, 20:12
ố ồ,có miếng thiệt à?hóa ra mũi mìn là ngây thơ hẻm bít rỳ...thế tớ thùy seo đây bạn tuấn u...i..i...!!!!:116::116::116::116::116:

truongtuoi_tcnh
14-11-2010, 20:24
tuấn ơi,,,ảnh cưới vợ chồng mềnh sửa xong chửa???:055::055::055::055:mang ra cho bàn dân thiên hạ biết mật..:114::114::114::114::114::114::114:

To Vật Vã
14-11-2010, 21:19
tuấn ơi,,,ảnh cưới vợ chồng mềnh sửa xong chửa???:055::055::055::055:mang ra cho bàn dân thiên hạ biết mật..:114::114::114::114::114::114::114:
ọc ọc, chết cha, ko khảo mà xưng, tự nhận nhau là vợ chồng nha
Còn cái này giải quyết sao??? :haha::haha::haha:

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

linhnga_nhok
14-11-2010, 21:25
tuấn ơi,,,ảnh cưới vợ chồng mềnh sửa xong chửa???:055::055::055::055:mang ra cho bàn dân thiên hạ biết mật..:114::114::114::114::114::114::114:
:die::die::die:

bumbum8x
15-11-2010, 14:01
cái này là sao.. 1 tay bắt 2 thằng a` :haha::haha::haha:[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

udi_babygirl
15-11-2010, 17:35
cái này là sao.. 1 tay bắt 2 thằng a` :haha::haha::haha:
Người ta gọi là "gian díu" zới nhau hỉu chưa:020::020::020:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 17:40
thời buổi kinh tế hiện đại hại điện thùy 1 vợ 2 chồng có seo đâu,,ai bỉu tớ có cảm tình với bạn tuấn chứ,tuấn nhờ!!!

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 17:44
hẻm ngờ cái giấy đã giấu kỹ hàng ngàn năm nay vậy mà cũng có người khai quật tìm ra chân lý...thật không phục à khâm phục:102::102::102::102:

udi_babygirl
15-11-2010, 18:15
thời buổi kinh tế hiện đại hại điện thùy 1 vợ 2 chồng có seo đâu,,ai bỉu tớ có cảm tình với bạn tuấn chứ,tuấn nhờ!!!
Ùh đúng, Bjo tỷ lệ nam/nữ nhiều hun mà. :127::127::127:Tất cả là do "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau":095::095::095:

bumbum8x
15-11-2010, 19:04
miễn bình luận :please:

summerrain
15-11-2010, 19:28
miễn bình luận :please:

uầy bạn Tuấn mắc cỡ quá nên định bỏ của chạy lấy người đây
anh em mình cứ tiếp tục chém thui !!!!!!!!!!!!:087::087::087::087::087:

To Vật Vã
15-11-2010, 19:29
uầy bạn Tuấn mắc cỡ quá nên định bỏ của chạy lấy người đây
anh em mình cứ tiếp tục chém thui !!!!!!!!!!!!:087::087::087::087::087:
gió to quá :162::162::162:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 19:41
chài ai,mãi đến giờ mới thấy bạn thoan nói được mụt kâu mát lòng mát cả dạ:137::137::137::020::020::020::020::omg::omg:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 19:46
tuấn ơi chắc tại trai tài gái sắc nên một số người ganh tỵ thui mừ,vợ chồng mềnh iu nhau đoàng hoàng có chi mà mắc cỡ,tuấn nhờ:049::049::049::049::049::049::049::049:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 19:50
hum nay trời xe lạnh nhưng có gió đâu nhở???chết rùi pải chăng bạn bị bệnh loạn thời tiết:116::116::116::116::116::116::116:

__/.\nh*lvljnh__
15-11-2010, 20:05
chài ai,mãi đến giờ mới thấy bạn thoan nói được mụt kâu mát lòng mát cả dạ:137::137::137::020::020::020::020::omg::omg:

tuấn ơi chắc tại trai tài gái sắc nên một số người ganh tỵ thui mừ,vợ chồng mềnh iu nhau đoàng hoàng có chi mà mắc cỡ,tuấn nhờ:049::049::049::049::049::049::049::049:

hum nay trời xe lạnh nhưng có gió đâu nhở???chết rùi pải chăng bạn bị bệnh loạn thời tiết:116::116::116::116::116::116::116:
Lần sau em coment bài viết đừng chơi quả lập Hattrick thế này nhé , khó đỡ lắm đó !:D

summerrain
15-11-2010, 20:27
tuấn ơi chắc tại trai tài gái sắc nên một số người ganh tỵ thui mừ,vợ chồng mềnh iu nhau đoàng hoàng có chi mà mắc cỡ,tuấn nhờ:049::049::049::049::049::049::049::049:
uầy uầy !!!!!!!chết nha
lần này thì anh chị công khai rùi nha
ảnh đâu rùi TUẤN ơi
giấu cũng để làm gì nữa post lên đi !!!!!!:158::158::158:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 20:34
thế mới độc chứ anh,đã chém thùy pải chém cả gốc lẫn ngọn trừ hậu họa,,hì hì:062::062::062::062:

truongtuoi_tcnh
15-11-2010, 20:36
cái bà nầy chỉ được cái thêm dầu vào lửa:070::070::070::070::070::070::070::070::070: :070:

mentous
15-11-2010, 20:59
@ bạn Tươi: tớ thấy hình như bạn có vấn đề về ngôn ngữ :120: đọc cm của cậu thâm thúy khó hiểu quá :045::045:

Tùng Kuteo
15-11-2010, 21:00
@ bạn Tươi: tớ thấy hình như bạn có vấn đề về ngôn ngữ :120: đọc cm của cậu thâm thúy khó hiểu quá :045::045:
có sinh đc như bạn ko mà đòi hiểu :haha::haha::haha:

mentous
15-11-2010, 21:13
có sinh đc như bạn ko mà đòi hiểu :haha::haha::haha:
hix tao biết tao là ai mà :173:

summerrain
15-11-2010, 21:15
cái bà nầy chỉ được cái thêm dầu vào lửa:070::070::070::070::070::070::070::070::070: :070:
t đâu có thêm gì vào đâu
đó chính là những gì c nói đấy chứ
ma a chị đàng hoàng cơ mà sợ gì chứ !!!!!!!dầu chứ mìn cũng chưa chắc đã nổ cháy đc ấy chứ!!!:145::145:

summerrain
15-11-2010, 21:20
thế mới độc chứ anh,đã chém thùy pải chém cả gốc lẫn ngọn trừ hậu họa,,hì hì:062::062::062::062:
uầy sợ quá!!!!!!!!!!!!
A Minh cận thận nhá
k Tươi nó chém cho k còn đg mà quay lại nữa đâu đấy!!

udi_babygirl
15-11-2010, 21:22
Hic, nãy h mới đọc. Em ko can dự nữa:120::120::120:. Nhân dịp này anh chị ý mới "cháy nhà ra mặt chuột" :066::066::066: Tình cảm công khai.
@ Xing Tươi: Đề nghị ko lôi bạn vào, ko là thành đánh ghen thật đấy:077::077::077:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 09:34
uầy sợ quá!!!!!!!!!!!!
A Minh cận thận nhá
k Tươi nó chém cho k còn đg mà quay lại nữa đâu đấy!!

chém roài còn quoay lại được ờ???:z::z:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 09:38
Hic, nãy h mới đọc. Em ko can dự nữa:120::120::120:. Nhân dịp này anh chị ý mới "cháy nhà ra mặt chuột" :066::066::066: Tình cảm công khai.
@ Xing Tươi: Đề nghị ko lôi bạn vào, ko là thành đánh ghen thật đấy:077::077::077:

ớ ờ,,chis nha...có người tự ái kìa...xem ra tuấn iu của tớ đào hoa quá à...:z::z::z::z::z:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 09:49
t đâu có thêm gì vào đâu
đó chính là những gì c nói đấy chứ
ma a chị đàng hoàng cơ mà sợ gì chứ !!!!!!!dầu chứ mìn cũng chưa chắc đã nổ cháy đc ấy chứ!!!:145::145:
:010::010::010:vợ chồng mềnh có xiêu nhau đoàng hoàng thì khối (dầu+mìn) của cậu cũng đủ để tan tành xác xơ còn lại lơ thơ mấy ngọn tóc:042::042::042::042::042:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 09:52
@ bạn Tươi: tớ thấy hình như bạn có vấn đề về ngôn ngữ :120: đọc cm của cậu thâm thúy khó hiểu quá :045::045:

thông cảm cho pạn nha,pạn là thành viên mới nên chưa sử dụng thành thạo vi tính đó mờ:sorry::sorry::sorry::sorry::sorry::sorry:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 09:56
có sinh đc như bạn ko mà đòi hiểu :haha::haha::haha:
bác cho em leo cây cao qá em té đây nè..:die::die::die::die::die::die:

udi_babygirl
16-11-2010, 10:39
ớ ờ,,chis nha...có người tự ái kìa...xem ra tuấn iu của tớ đào hoa quá à...:z::z::z::z::z:
Lần tới bạn về tạt amoniac cái Tươi cho bõ tức:angry::angry::angry:
Đã cóa tiếng thỳ phải có miếng:076::076::076:. Bạn mới qua lớp đào tạo đánh ghen:001::001::001:

bumbum8x
16-11-2010, 10:51
xem ra cái topic này hot nhất tgian này rồi. Chém gió là quyền công dân...:114:
.. nhưng có lẽ nên có giới hạn thôi nhỉ .:059::059:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 10:51
Lần tới bạn về tạt amoniac cái Tươi cho bõ tức:angry::angry::angry:
Đã cóa tiếng thỳ phải có miếng:076::076::076:. Bạn mới qua lớp đào tạo đánh ghen:001::001::001:

có kiểu đánh ghen nèo lạ mà dễ làm hơn hẻm???cách này xưa rùi mà tớ thấy chưa đủ độ:020::104::104::104::104::104:

udi_babygirl
16-11-2010, 10:57
xem ra cái topic này hot nhất tgian này rồi. Chém gió là quyền công dân...:114:
.. nhưng có lẽ nên có giới hạn thôi nhỉ .:059::059:
Hí hí, biết thế tại anh chị cứ tạo gió ra chứ. Thế nên chém thành bão là đương nhiên, sắp thành tố lốc oy:138::138::138:

udi_babygirl
16-11-2010, 10:59
có kiểu đánh ghen nèo lạ mà dễ làm hơn hẻm???cách này xưa rùi mà tớ thấy chưa đủ độ:020::104::104::104::104::104:
Chắc bạn Tươi xinh đẹp thí này bị đánh ghen quen oy.:127::127::127: Thui thế chơi trò cổ xưa "Gọt đầu bôi vôi thả bè trôi sông":haha::haha::haha::haha:

truongtuoi_tcnh
16-11-2010, 11:20
Chắc bạn Tươi xinh đẹp thí này bị đánh ghen quen oy.:127::127::127: Thui thế chơi trò cổ xưa "Gọt đầu bôi vôi thả bè trôi sông":haha::haha::haha::haha:

cách đó cũng xưa lém,nge qen rùi,cách nào mà vừa thâm vừa độc vừa thâm hậu,chưa nge bao giờ ý:146::146::146:.

mentous
16-11-2010, 11:32
cách đó cũng xưa lém,nge qen rùi,cách nào mà vừa thâm vừa độc vừa thâm hậu,chưa nge bao giờ ý:146::146::146:.
chỉ còn cách cắt cái ấy của ng` yêu bạn Tươi thoai :064:

udi_babygirl
16-11-2010, 11:33
cách đó cũng xưa lém,nge qen rùi,cách nào mà vừa thâm vừa độc vừa thâm hậu,chưa nge bao giờ ý:146::146::146:.
Xé áo trước cổng trường nhé. :149::149::149: Hí hí "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Đã thế bà cắt... tên gian phu đã, xong sẽ xử tiếp dâm phụ.:032::032::032:

udi_babygirl
16-11-2010, 11:36
chỉ còn cách cắt cái ấy của ng` yêu bạn Tươi thoai :064:
Cắt chym người yêu bạn Tươi ah:127::127::127: Ý hay đóa:095::095::095:

mentous
16-11-2010, 11:39
Cắt chym người yêu bạn Tươi ah:127::127::127: Ý hay đóa:095::095::095:
chuyện, chỉ cóa thế bạn mới hiểu được cái giá trị của tình cảm khi đy cặp bồ thoai. nếu cần thiết cắt luôn của cả ku Tuấn.

udi_babygirl
16-11-2010, 11:46
chuyện, chỉ cóa thế bạn mới hiểu được cái giá trị của tình cảm khi đy cặp bồ thoai. nếu cần thiết cắt luôn của cả ku Tuấn.
ÙH, Nhưng tội nghiệp Ku Tuấn quá. :063::063::063: Nhưng đúng, cho chít cái tội ngoại tình. Mấy nữa tao về cắt:074::074::074:
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 5_n.jpg
Hình thức dành cho ku Tuấn
Cãi nữa là
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] pg:haha::haha::haha::haha:

To Vật Vã
16-11-2010, 11:53
chủ đề đã đi quá xa và đang tràn sang những chuyện vớ vẩn, close tại đây, tuần sau sẽ mở lại :offtopic:

udi_babygirl
17-11-2010, 08:17
chủ đề đã đi quá xa và đang tràn sang những chuyện vớ vẩn, close tại đây, tuần sau sẽ mở lại :offtopic:
Hâm oy, chém là quyền của công dân:032::032::032:
Chém tiếp

truongtuoi_tcnh
17-11-2010, 18:08
lần trước thấy bạn thoa tỏ ý mừng cho tớ với tuấn làm tớ mừng như mở cờ trọng bụng vậy mà chưa gì đã lòi cái đuôi lại còn đòi:


Xé áo trước cổng trường nhé. :149::149::149: Hí hí "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Đã thế bà cắt... tên gian phu đã, xong sẽ xử tiếp dâm phụ.:032::032::032:

bạn thoa quả nhiên là người khẩu phật tâm xà,thiệt ghê gớm...

truongtuoi_tcnh
17-11-2010, 18:12
cách đó cũng xưa lém,nge qen rùi,cách nào mà vừa thâm vừa độc vừa thâm hậu,chưa nge bao giờ ý:146::146::146:.


chỉ còn cách cắt cái ấy của ng` yêu bạn Tươi thoai :064:
cách nầy thâm nhưng hẻm độc:zo::zo::zo::zo::zo::zo:

udi_babygirl
17-11-2010, 18:18
lần trước thấy bạn thoa tỏ ý mừng cho tớ với tuấn làm tớ mừng như mở cờ trọng bụng vậy mà chưa gì đã lòi cái đuôi lại còn đòi:
bạn thoa quả nhiên là người khẩu phật tâm xà,thiệt ghê gớm...
Bjo mới biết ah. Bạn là kiểu "không ăn được thì giữ" mà cần thiết "đạp đổ" cho 1 phát là "đập dập nát":032::032::032:
Bạn tuyên bố : Bạn Tuấn là của tớ, ai có ý định "nhăm nhe" thì chuẩn bị tiền vào bệnh viện Răng hàm mặt khoa phẫu thuật CHỈNH HÌNH nhé:117::117::117:

truongtuoi_tcnh
17-11-2010, 18:23
chuyện, chỉ cóa thế bạn mới hiểu được cái giá trị của tình cảm khi đy cặp bồ thoăi. nếu cần thiết cắt luôn của cả ku Tuấn.

hẻm pải cặp bồ mà chỉ là thuận theo ý trời thui,có mà hẻm dùng há chẳng pải pí của zời seo??nên cắt của bạn tuấn đi thì pí quá,mình hẻm dùng thì pải để người kác dùng chớ:twi::twi::twi::twi::twi::twi::twi::twi::twi:

udi_babygirl
17-11-2010, 18:28
hẻm pải cặp bồ mà chỉ là thuận theo ý trời thui,có mà hẻm dùng há chẳng pải pí của zời seo??nên cắt của bạn tuấn đi thì pí quá,mình hẻm dùng thì pải để người kác dùng chớ:twi::twi::twi::twi::twi::twi::twi::twi::twi:
Ý zời j chứ. Cắt hết, ko dùng đc thì ko cho ai dùng cả:haha::haha::haha::haha::haha:

truongtuoi_tcnh
17-11-2010, 18:29
Bjo mới biết ah. Bạn là kiểu "không ăn được thì giữ" mà cần thiết "đạp đổ" cho 1 phát là "đập dập nát":032::032::032:
Bạn tuyên bố : Bạn Tuấn là của tớ, ai có ý định "nhăm nhe" thì chuẩn bị tiền vào bệnh viện Răng hàm mặt khoa phẫu thuật CHỈNH HÌNH nhé:117::117::117:
vậy sao hẻm nói vối tớ sớm hưn,giờ thì muộn roài,tớ đã chót thầm thương trộm nhớ bạn tuấn rùi,làm seo giờ??:a::a::a:vậy thùy pải xem pạn tuấn chọn ai đẫ nha...:028::028::028::028::028::028:

udi_babygirl
17-11-2010, 18:33
vậy sao hẻm nói vối tớ sớm hưn,giờ thì muộn roài,tớ đã chót thầm thương trộm nhớ bạn tuấn rùi,làm seo giờ??:a::a::a:vậy thùy pải xem pạn tuấn chọn ai đẫ nha...:028::028::028::028::028::028:
Cứ hỏi đi:028::028::028:
Tuấn: chọn ai:092::092::092:

truongtuoi_tcnh
19-11-2010, 00:59
Cứ hỏi đi:028::028::028:
Tuấn: chọn ai:092::092::092:
chắc tuấn chọn tớ rùi vì tớ ở gần tuấn,tuấn nhờ:018::018::018::018::018::018:
nhất cự li nhỳ tốc độ mà :018:

udi_babygirl
19-11-2010, 11:31
chắc tuấn chọn tớ rùi vì tớ ở gần tuấn,tuấn nhờ:018::018::018::018::018::018:
nhất cự li nhỳ tốc độ mà :018:
Uh từ lâu oy, Tuấn đã có tình cảm zới Tươi mà chưa dám bộc bạch đó:021::021::021:
Tớ chỉ làm "xúc tác" 2 ng thui, cố lên nhé:053::053::053:

minhtu_tcnh
21-11-2010, 20:48
Uh từ lâu oy, Tuấn đã có tình cảm zới Tươi mà chưa dám bộc bạch đó:021::021::021:
Tớ chỉ làm "xúc tác" 2 ng thui, cố lên nhé:053::053::053:
có thật là bạn thoa tút đến vậy hẻm??ngi ngờ lém:039::039::039::039::039::039:

ndtjen
29-12-2010, 18:44
ới anh Tùng ơi...! anh Tùng ơi...! sao mà...hix! hix...! sao mà mấy cô trong lớp anh cute thế...ới zời ơi anh Tùng hơi, giớ thiệu cho em một cô mà anh có cảm tình nhất đi anh Tùng...hix...! ơi........!hix...!

To Vật Vã
29-12-2010, 19:10
ới anh Tùng ơi...! anh Tùng ơi...! sao mà...hix! hix...! sao mà mấy cô trong lớp anh cute thế...ới zời ơi anh Tùng hơi, giớ thiệu cho em một cô mà anh có cảm tình nhất đi anh Tùng...hix...! ơi........!hix...!
than j nhiều thế, của mi đây :haha::haha::haha:


[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

ndtjen
29-12-2010, 19:22
ới anh Tùng ơi...! anh Tùng ơi...! sao mà...hix! hix...! sao mà mấy cô trong lớp anh cute thế...ới zời ơi anh Tùng hơi, giớ thiệu cho em một cô mà anh có cảm tình nhất đi anh Tùng...hix...! ơi........!hix...!than j nhiều thế, của mi đây :haha::haha::haha:


[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

thật ko vậy người

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

To Vật Vã
29-12-2010, 19:33
thật ko vậy người
ngon hàng thi xơi đi :onion (54)::onion (54)::onion (54):

ndtjen
29-12-2010, 19:46
cho em cái nik của cô[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] này trên 4rum đi

To Vật Vã
29-12-2010, 19:55
cho em cái nik của cô[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] này trên 4rum đi
lát thế lào "cô" ấy cũng xuất hiện, khỏi cần xin :)

mentous
22-07-2012, 20:50
hế hế, lâu lâu mang ra ngắm lại thấy ...;))

Tùng Kuteo
22-07-2012, 20:56
hế hế, lâu lâu mang ra ngắm lại thấy ...;))
đào mộ ợ [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]