PDA

Xem bản đầy đủ : [Music Video] MV Như Vậy Thôi - Yến Nhitaichinh2a.com
07-12-2012, 12:51
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

MV: Như Vậy Thôi - Yến Nhi
Diễn viên: Trịnh Thăng Bình, Tăng Phúc

v4n4nhtru0ng
07-12-2012, 19:31
chả có gì nổi bật nhàm

v4n4nhtru0ng
07-12-2012, 19:33
cái loai con gái này thì cút chả có cái gì mà để phải tiếc với chả nuối

To Vật Vã
07-12-2012, 21:25
cái loai con gái này thì cút chả có cái gì mà để phải tiếc với chả nuối
hả :cold::cold::cold: