PDA

Xem bản đầy đủ : Body 6 múi của 16 thí sinh Mr 6 pack 2015 vào vòng Chung kếttaichinh2a.com
20-01-2016, 22:03
Phần tranh tài của 16 thí sinh xuất sắc nhất Mr 6 pack 2015 sẽ được diễn ra vào ngày 24/01 tới. Sau đây là hình ảnh của 16 thí sinh sẽ hiện diện trong đêm chung kết.


[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Quang Minh_ 1993_ Hà Nội .jpg
Nguyễn Quang Minh sinh năm 1993 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ạch Kim Phi_ 1981_ Hà Nội .jpg
Thạch Kim Phi sinh năm 1983 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Văn Luân_ 1994_ Hà Nội .jpg
Nguyễn Văn Luân sinh năm 1994 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Trung Nam_ 1993_ Hà Nội .jpg
Nguyễn Trung Nam sinh năm 1993 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ê Nam_ 1993_ Bắc Ninh.jpg
Lê Nam sinh năm 1993 (Bắc Ninh)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Thành Nam_ 1991_Hà Nội.jpg
Nguyễn Thành Nam sinh năm 1991 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ạm Văn Cường_ 1995_Bắc Ninh.jpg
Phạm Văn Cường sinh năm 1995 (Bắc Ninh)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Thanh Quang_ 1996_Nam Định.jpg
Nguyễn Thanh Quang sinh năm 1996 (Nam Định)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Văn Đức_ 1990_Thanh Hoá.jpg
Nguyễn Văn Đức sinh năm 1990 (Thanh Hóa)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Kim Thành_ 1991_Vĩnh Phúc.jpg
Nguyễn Kim Thành sinh năm 1991 (Vĩnh Phúc)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ửu Văn Long_ 1991_Hà Tĩnh.jpg
Cửu Văn Long sinh năm 1991 (Hà Tĩnh)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Đăng Chương_ 1992_Hà Nội.jpg
Nguyễn Đăng Chương sinh năm 1992 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ạm Duy Khánh_ 1993_Hà Nội.jpg
Phạm Duy Khánh sinh năm 1993 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Văn Lâm_ 1989_Hải Phòng.jpg
Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1989 (Hải Phòng)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ạm Huy Mạnh_ 1994_Hà Nội.jpg
Phạm Duy Mạnh sinh năm 1994 (Hà Nội)

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]ễn Văn Dương_ 1990_Hà Nội.jpg
Nguyễn Văn Dương sinh năm 1990 (Hà Nội)