PDA

Xem bản đầy đủ : Slide Chính sách thương mại quốc tếcotinh1995
16-06-2017, 15:23
Slide Chính sách thương mại quốc tế ([Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục])
Tải miễn phí slide bài giảng các trường đại học trên trang [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] và [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Danh sách một số bài tiêu biểu của môn Chính sách thương mại quốc tế ([Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục])
+ slide chính sách thương mại quốc tế vũ đức cường
+ Slide chính sách thương mại quốc tế phạm hồng yến
+ slide chính sách thương mại quốc tế
+ đề cương ôn tập chính sách thương mại quốc tế
+ Bài học rút ra từ một số vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa nước ngoài tại Việt Nam
+ Bán phá giá và chống bán phá giá trên thế giới - Vấn đề đặt ra với Việt Nam
+ chính sách nhập khẩu của Nhật bản
+ Chính sách quản lý nhập khẩu của Mỹ trong những năm gần đây
+ slide đầu tư quốc tế
Link tải : [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Hoặc [Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]