PDA

Xem bản đầy đủ : [Music] [Video HD] Phút Giây Trở về - Dương Ngọc Đàm - Mediafireaicudung
23-02-2011, 23:13
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]

Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 65.6 MiB
Duration : 4mn 6s
Overall bit rate : 2 227 Kbps
Encoded date : UTC 2011-02-12 03:35:34
Tagged date : UTC 2011-02-12 03:35:34
gsst : 0
gstd : 247005
gssd : B4A7DD122HH1297905456141795
gshh : r2.nuq04t02.c.youtube.com

Video
ID : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 4mn 6s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 092 Kbps
Maximum bit rate : 7 042 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 29.970 fps
Minimum frame rate : 29.412 fps
Maximum frame rate : 200.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.076
Stream size : 61.6 MiB (94%)
Tagged date : UTC 2011-02-12 03:35:36

Audio
ID : 2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 4mn 6s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Maximum bit rate : 162 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 3.77 MiB (6%)
Title : (C) 2007 Google Inc. v08.13.2007.
Encoded date : UTC 2011-02-12 03:35:35
Tagged date : UTC 2011-02-12 03:35:36

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục][Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục]
Pass: truyenky.vn ([Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục])

mentous
24-02-2011, 10:02
Dương Ngọc Đàm= Dương Ngọc Thái * Đàm VH đấy hả :046::046: