Tài chính doanh nghiệp chương 2
9.5 10 1642
Đọc báo Tin tức tài chính | dich vu bao ve chuyên nghiệp
Kết quả 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tài chính doanh nghiệp chương 2

Lượt xem: 1642 Trả lời: 0
 1. #1
  Thành viên cao cấp
  Array
  kimthanh's Avatar

  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Thành viên thứ
  7
  Họ tên
  Kim Thanh
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Hà Nam
  Bài viết
  389
  Cảm ơn
  334
  Được cảm ơn: 529 lần/ 229 bài viết

  Mặc định Tài chính doanh nghiệp chương 2

  CHƯƠNG 2 : TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
  2.1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
  2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp
  a. Khái niệm:
  Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, gồm cả những tài sản cố định có hình thái vật chất (nhà cửa, máy móc thiết bị, vật kiến trúc...) và những tài sản cố định không có hình thái vật chất như: chi phí quyền sử dụng đất, bản quyền bằng sáng chế, quyền phát hành, phần mềm vi tính... theo chế độ tài chính hiện hành (Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Những tư liệu lao động có đầy đủ 4 tiêu chuẩn sau đây được coi là tài sản cố định:
  - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
  - Nguyên giá phải được xác định một cách đáng tin cậy.
  - Có thời hạn sử dụng hữu dụng từ một năm trở lên.
  - Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.
  Những tư liệu lao động không đủ một trong bốn tiêu chuẩn trên được coi là công cụ lao động nhỏ và được đài thọ bằng nguồn vốn lưu động.
  Chú ý:
  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính, nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận, thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu thoả mãn cả bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định vẫn coi là tài sản cố định độc lập.
  Đối với súc vật làm việc và cho sản phẩm, thì từng con súc vật đồng thời thoả mãn cả bốn tiêu chuẩn trên được coi là tài sản cố định.
  Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn hoặc cây thoả mãn cả bốn tiêu chuẩn được coi là tài sản cố định.
  b. Đặc điểm của tài sản cố định
  - Tham gia trực tiếp, gián tiếp vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.
  - Tài sản cố định hữu hình khi tham gia vào sản xuất kinh doanh, mặc dù bị hao mòn về giá trị song vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng phải loại bỏ.
  - Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn dần và giá trị của chúng được chuyển dịch từng phần vào giá thành của sản phẩm làm ra dưới hình thức khấu hao.
  14
  2.1.2 Vốn cố định và những đặc điểm của vốn cố định trong doanh nghiệp
  Trong nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ, tài sản cố định cũng là đối tượng trao đổi mua sắm trên thị trường nên cũng có hai thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng.
  Để tiến hành sản xuất kinh doanh các đơn vị phải mua sắm, xây dựng tài sản cố định nên cần phải có một lượng vốn ứng trước để mua sắm xây dựng tài sản cố định hữu hình hoặc những chi phí đầu tư cho những tài sản cố định không có hình thái vật chất.
  Vậy số vốn ứng trước để xây dựng mua sắm tài sản cố định hữu hình và vô hình gọi là vốn cố định.
  Từ những đặc điểm của tài sản cố định đã quy định đặc điểm của vốn cố định:
  - Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.
  - Vốn cố định luân chuyển dần dần từng bộ phận giá trị vào sản phẩm mới cho đến khi hết thời hạn sử dụng thì vốn cố định hoàn thành một vòng luân chuyển (vòng tuần hoàn vốn cố định).
  2.1.3. Phân loại tài sản cố định
  a. Căn cứ vào hình thái biểu hiện, tài sản cố định gồm hai loại
  - Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) đảm bảo bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định , tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầun như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị...
  - Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh gồm: chi phí liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng đất, chi phí về quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế ...
  Qua cách phân loại này giúp cho nhà quản lý thấy rõ toàn bộ cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp để có những quyết định đúng đắn về đầu tư hoặc điều chỉnh phương án đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế.
  b. Căn cứ vào tính chất của tài sản cố định trong kinh doanh, tài sản cố định được chia thành:
  - Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh: là những tài sản cố định do doanh nghiệp sử dụng cho mục đích kinh doanh, bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào sản xuất kinh doanh.
  - Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng.
  - Tài sản cố định bảo quản hộ, giữa hộ, cất giữ hộ nhà nước.
  15
  Qua cách phân loại này giúp doanh nghiệp xác định phạm vi tính khấu hao đúng đắn, từ đó mà tính giá thành, lợi nhuận được chính xác.
  c. Căn cứ vào quyền sở hữu, tài sản cố định trong doanh nghiệp được chia thành:
  - Tài sản cố định tự có: là những tài sản cố định mua sắm, xây dựng hoặc hình thành từ nguồn vốn của doanh nghiệp (vốn do ngân sách Nhà nước cấp, do nhận vốn liên doanh, vốn cổ phần, do đi vay dài hạn...).
  - Tài sản cố định đi thuê bao gồm:
  Tài sản cố định thuê hoạt động: là những tài sản cố định mà doanh nghiệp đi thuê của đơn vị khác về sử dụng theo hợp đồng đã ký. Thuê hoạt động không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản (thuê quyền sử dụng đất thường là thuê hoạt động vì quyền sở hữu không chuyển giao cho bên thuê khi hết thời hạn thuê).
  Tài sản cố định thuê tài chính: là những tài sản cố định mà doanh nghiệp có quyền sử dụng và có quyền sở hữu.
  Qua phân loại trên giúp doanh nghiệp biết được tỷ trọng của từng loại vốn cố định theo nguồn hình thành từ đó mà có quyết định đầu tư hợp lý.
  Ngoài ra tuỳ theo mỗi loại doanh nghiệp còn có cách phân loại theo tình hình sử dụng, theo nguồn hình thành.v.v.
  2.1.4. Kết cấu của tài sản cố định
  a. Khái niệm: Kết cấu của tài sản cố định là tỷ trọng giữa nguyên giá một loại tài sản cố định nào đó so với tổng nguyên giá toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.
  b. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản cố định:
  Kết cấu tài sản cố định chịu ảnh hưởng của các nhân sau đây:
  * Tính chất sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ
  - Ngành công nghiệp cơ khí chế tạo thì tỷ trọng máy móc, thiết bị thường chiếm tỷ trọng cao.
  - Ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến sữa, dầu ăn, chế biến hoa quả thường tỷ trọng máy móc thiết bị thấp hơn ....
  * Trình độ trang bị kỹ thuật và hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  Đối với doanh nghiệp có trình độ sản xuất cao thì máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng lớn, nhà cửa thường chiếm tỷ trọng thấp. Còn các doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật thấp thì ngược lại.
  * Loại hình tổ chức sản xuất
  Doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo lối dây chuyền thì công cụ vận chuyển nội bộ chiếm tỷ trọng thấp, nhưng kết cấu về máy móc thiết bị lại chiếm tỷ trọng cao. Ngược lại đối với các doanh nghiệp không tổ chức sản xuất theo lối dây chuyền thì công cụ vận chuyển chiếm tỷ trọng cao, máy móc thiết bị lại chiếm tỷ trọng thấp.
  16
  Qua việc phân loại và phân tích tình hình kết cấu của tài sản cố định là căn cứ quan trọng để xem xét quyết định đầu tư cũng như giúp cho việc tính toán chính xác khấu hao tài sản cố định - một trong những khâu cơ bản của công tác quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp.
  2.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Nguyên giá tài sản cố định là toàn bộ chi phí chi ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
  2.2.1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình
  a. Tài sản cố định hữu hình loại mua sắm:
  Nguyên giá
  =
  Giá mua thực tế phải trả
  (hóa đơn)
  +
  Các khoản thuế (không bao gồm thuế được
  hoàn lại)
  +
  Chi phí liên quan trực tiếp (lãi vay đầu tư XDCB, chi phí vận chuyển bốc dỡ, nâng cấp lắp đặt chạy thử, lệ phí trước bạ...)
  b. Trường hợp tài sản cố định hữu hình mua trả chậm, trả góp.
  Nguyên giá
  =
  Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua
  +
  Các khoản thuế (không bao gồm thuế được hoàn lại)
  +
  Chi phí liên quan
  trực tiếp trước
  khi sử dụng
  c. Trường hợp mua tài sản cố định hữu hình dưới hình thức trao đổi
  - Trường hợp trao đổi tương tự: trao đổi tương tự là trao đổi TSCĐ có công dụng tương tự trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.
  Nguyên giá = Giá trị còn lại của tài sản cố định đem trao đổi.
  - Trao đổi không tương tự: là trao đổi tài sản cố định không có cùng công dụng trong lĩnh vực kinh doanh và không có cùng giá trị.
  Nguyên giá
  =
  Giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về hoặc TSCĐ đem trao đổi
  +
  Các khoản thuế (không bao gồm thuế được hoàn lại)
  +
  Chi phí liên quan
  trực tiếp khác trước
  khi đua vào sử dụng
  Ví dụ 1:
  Doanh nghiệp X mua một tài sản cố định hữu hình dưới hình thức trao đổi không tương tự của doanh nghiệp A như sau: (đơn vị tính 1.000đ)
  + Biên bản giao nhận tài sản cố định, giao cho doanh nghiệp A một ô tô bốn chỗ ngồi.
  - Nguyên giá: 400.000
  - Đã khấu hao: 80.000
  - Giá trị còn lại: 320.000
  - Giá trị hợp lý hai bên đã xác định: 330.000
  17
  + Giấy nhận nợ của doanh nghiệp A xác định số nợ trao đổi TSCĐ trên :
  - Giá gốc: 330.000
  - Thuế GTGT: 33.000
  - Giá thanh toán: 363.000
  + Biên bản giao nhận một máy công cụ sản xuất do doanh nghiệp A đổi ô tô
  - Trị giá công cụ sản xuất hai bên xác định 260.000
  - Thuế GTGT: 10% 26.000
  - Giá thanh toán: 286.000
  + Phiếu thu tiền mặt, nhận số tiền chênh lệch do trao đổi tài sản cố định của doanh nghiệp A: 77.000
  Yêu cầu: Xác định nguyên giá tài sản cố định (máy công cụ) của doanh nghiệp (Doanh nghiệp và doanh nghiệp A áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ).
  Bài giải: Qua tài liệu trên ta có:
  Nguyên giá máy công cụ = 260.000 (theo giá trị hợp lý nhận lại)
  d. Tài sản cố định hữu hình do đầu tư XDCB theo phương thức cho thầu
  Nguyên giá
  =
  Giá quyết toán công trình đầu tư XDCB duyệt lần cuối
  +
  Chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có)
  đ. Đối với tài sản cố định tự xây dựng, tự chế:
  Nguyên giá
  =
  Giá thành thực tế củaTSCĐ tự xây dựng, tự chế
  +
  Chi phí lắp đặt, chạy thử
  +
  Chi phí liên quan
  trực tiếp khác trước
  khi đưa vào sử dụng
  Chú ý: Những chi phí chi ra không hợp lý như nguyên vật liệu lãng phí, chi phí lao động, chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng, tự chế thì không được tính vào nguyên giá tài sản cố định.
  e. Đối với tài sản cố định được cấp được chuyển đến:
  Nguyên giá
  =
  Giá trị còn lại của đơn vị cấp, đơn vị chuyển đến
  +
  Chi phí bên nhận chi ra trước khi sử dụng .
  Riêng tài sản cố định của cấp trên cấp cho cấp dưới và ngược lại trong nội bộ một doanh nghiệp thì nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn không thay đổi. Mọi chi phí liên quan đến di chuyển tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
  g. Tài sản cố định được cho, biếu tặng, nhận vốn góp liên doanh
  Nguyên giá
  =
  Giá trị thực tế do Hội đồng giao nhận đánh giá
  +
  Chi phí bên nhận chi ra trước khi đưa vào sử dụng 18
  ©
  [SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]
  Sửa lần cuối bởi kimthanh; 18-08-2010 lúc 08:57.

 2. Đã có 3 viên đã cảm ơn kimthanh vì bài viết hữu ích:

  phuthinh317 (18-08-2010),To Vật Vã (18-08-2010),trangbc (05-01-2012)

Thông tin chủ đề

Thành viên đang xem chủ đề

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Các chủ đề tương tự

 1. [Quảng cáo] Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp
  By luatminhanhpro in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-02-2016, 00:13
 2. [Quảng cáo] Vay vốn kinh doanh rất thuận lợi để các doanh nghiệp hiện nay
  By trinhnam in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-09-2015, 14:29
 3. [Quảng cáo] Thành lập doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2014
  By hangmo8888 in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-09-2015, 00:55
 4. Học quản trị kinh doanh anh quốc - đưa doanh nghiệp vào lớp học
  By hacbam in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2014, 10:39
 5. [Quảng cáo] Thành lập Doanh Nghiệp - dịch vụ Thành lập doanh Nghiệp nhanh - Luật Bách Việt
  By mohip613 in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-06-2012, 11:30

Xu hướng tìm kiếm trên Google

quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp

chuong 1tài chính doanh nghiệp b

bai tap kke toan tai san co dinh

bai tap va bai giai tai chinh doanh nghiep chuong vaon luu dong trong doanh nghiep

bai tap tong hop ke toan tai chinh doanh nghiep san xuat

chương 2. tai chính doanh nghiep

bai tap tai chinh doanh nghiep chuong von co dinh

bai tap va bai giai tai chinh doanh nghiep phuong thuc tra cham

phân tích hoạt động kinh doanh

bài giải tài chính doanh nghiệp

van hoa kinh daonh

taI CHINH DOANH NGHIEP PHAN 2 GOM NHUNG CHUONG

bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3

bai tap tai chinh doanh nghiep chuong co phan

tai chinh doanh nghiep

bai tap TCDN 2

chi phi san xuat va gia thanh san pham trong mon tai chinh doanh nghiep

tài chính doanh nghiệp 2

quan tri doanh nghiepchuong 2

bài tập tài chính doanh nghiệp 1 chương có lời giải

de cuong mon tai chinh doanh nghiep ve tong hop hanh hoa

bai tap va bai giai mon tai chinh doanh nghiep chuong tscd

bai tap chuong2 mon thong ke tai chinh doanh nghiep

bài tập chương 2 tài chính doanh nghiệp có đáp án

bai tap ke toan tai chinh 1

tài chính doanh nghiệp vốn cố định slide

chuong 2 von co dinh trong doanh nghiep

bài tập tài chính doanh nghiệp có đáp án vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Bookmarks

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •