Mình doawnload toàn ra chữ INLIVID thôi bạn ak. Đây là phần mềm cài đặt thì phải. Có ai biết làm thế nào chỉ mình vứoi
|