Khoản mục
Gía trị (USD)
Ngày phát sinh
Tỷ giá ghi nhận tại ngày phát sinh
Vay dài hạn
150.000
1/1/2007
16.000
Phải trả công ty Austeel
40.000
21/1/2008
17.500
Nhận ứng trước của cty Vinaconstruction
35.000
31/12/2007
16.800
Phải thu công ty Ausnam
30.000
15/12/2008
16.900
gày 31/12/2008, công ty vận tải HG chỉ có một số khoản mục ngoại tệ như bảng trên.
Công ty đánh giá lại ngoại tệ vào cuối mỗi năm. Được biết,: tỷ giá ngày 31/12/2007 là 16.800 và tại ngày 31/12/2008 là 17.000
Yêu cầu:
1. Xác định số lãi,lỗ do chênh lệch tỷ giá vào 31/12/2008 của công ty .Cty xử lý chênh lệch tỷ giá ntn?
2.Nếu công ty cung ứng dịch vụ vận tải trừ vào khoản dã ứng trước tiền vào ngày 31/12/2007 vào ngày 15/01/2009 (tỷ giá tại ngày gd là 17.500) thì số lãi (lỗ) từ giao dịch này là bao nhiêu?
3. Lập bút toán phản ánh giao dịch ở câu hỏi số 2?

Mình sắp thi kế toán tài chính 2, mong mọi người hướng dẫn cách làm bài này với. Thanks
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]