Cho 1 nền kinh tế :
Y=C_ + I+G
Y = 5,000,
G = 1,000,
T = 1,000,
C = 250 + 0.75(Y – T)
NX = 1000 - 0.15Y

a. Trong nền kinh tế quốc dân này tính tiết kiệm tư , tiết kiệm CPhu Tkieem Q gia
Sp = Y – C - T hay 5,000 – [250 + 0.75(5,000 – 1,000)] - 1,000 = 750
Sg = T – G = 1,000 – 1,000 = 0
S = Sg + Sp = 0 + 750 = 750
b >
c. Nếu chính phủ tăng chi tiêu lên G' = 1,700 tính tiết kiệm tư , chính phủ , quốc gia

Câu a thì ok rồi ! Còn câu b theo em thì phải tính G' - G = 1700 - 1000 = 700
rồi tính Y' = Y + 1/(1-MPC)x(G'-G)= 5000+2800 = 7800
Rồi mới tính S như vậy có đúng ko ? Hay chỉ việc thay G' = G = 1700 vào rồi tính hả các bác
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]