doanh nghiệp x là đơn vi sản xuất mặt hàng chịu thuế và nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, trong kì có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhu sau(đvt:trđ)
1. mua nvl của công ty c về sản xuất sản phẩm chịu thuế và nộp thuế GTGT, hóa đơn GTGT số 023 ghi, giá thanh toán 66, TGTGT10%.
2. chi tiền mặt( tiền an, ở, đi lại) đào tạo nhân viên tập huấn chế độ kế toán theo hóa đơn GTGT số 097 ghi, giá thanh toán 16,5, TGTGT 10%.
3.chi tiền mặt đào nâng cao tay nghề cho cnv, hóa đơn GTGT số 016 ghi, giá thanh toán 7,7, TGTGT 10%.
4.chi tiền mặt thanh toán tiền điện, theo hóa đơn GTGTT số 045 ghi, giá thanh toán 13,2, thue GTGT 10 %.
5. nhập khẩu 1 TSCĐ, tờ khai hải quan số 98 ghi, giá nhập khẩu 20.000$, thuế nhập khẩu 80%, thuế TTĐB 50%, thuế GTGT 10%.
6. xuất kho thành phẩm bán cho cong ty K, giá vốn 380, hóa đơn GTGT ghi số 001 ghi, tổng giá thanh toán 550, thuế GTGT 10%. chi phí vận chuyển hàng đi bán thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn đặc thù số 087 la 11, thuế GTGT 10%.
7. hóa đơn GTGT số 056 ghi, thu tiền hoa hồng dược hưởng theo giá thanh toán 44, TGTGT 10%.
8.xuất thành phẩm bán cho công ty X, giá vốn 400,hóa đơn GTGT số 002 ghi giá bán chưa thuế GTGT 500, TGTGT 10%.
9. cho công ty A thuê TSCĐ (loại cho thuê hoạt động), thời gian cho thuê là 5 năm, hóa đơn GTGT số 003 ghi, tổng số tiền nhận trước chưa có TGTGT 400, thuế GTGT 10%.
10.xuất kho một số sản phảm bán cho công ty B theo phương thức trả góp, giá vốn 220, hóa đơn GTGT 004 ghi, giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT 300, lãi trả gó trong 3 tháng là 7,2 đã thu tháng đầu tiên 120.
11.hóa đơn số 056 ghi, thu tiền mặt từ thanh lý nhượng bán TSCĐ theo giá thanh toán 33, thuế GTGT 10%.
Yêu cầu: tính thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế nhập khẩu phải nộp
ai giúp mình giải bài này với
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]