NHATLINH Công ty TNHH được xem xét đầu tư vào một máy tính để tăng lợi nhuận của nó. Hai máy A và B, đang được xem xét. Tăng lợi nhuận hàng năm ước tính (000 USD) sau khi tính toán khấu hao đường thẳng trong cuộc sống của các máy như sau: (yếu tố Giảm giá 10%)


máy
A, B
Năm 1 410 260
2 410 260
3 400 360
4 340 460
5 160 440


Cả hai máy này có một chi phí ban đầu là $ 1.400.000. Giá trị còn lại của máy được dự kiến ​​sẽ là $ 120.000 và của máy B, $ 40.000.


Bà Trang đã tuyên bố rằng, trong tương lai gần, tình hình thanh khoản của công ty cần phải được theo dõi cẩn thận.


Nhiệm vụ:


• Đánh giá tính khả thi của một dự án bằng cách sử dụng các kỹ thuật thẩm định đầu tư (3.3)


Những gợi ý:
 Nhà nước, dựa trên các con số trên, máy sẽ được ưa thích trên cơ sở tài chính, đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.
 Tính toán Tỷ lệ kế toán trở lại và giá trị hiện tại thuần cho mỗi máy.
 Trên cơ sở các câu trả lời từ các phương pháp trên, tư vấn cho với lý do để máy tính nên được mua.
ANh chị nào giup em voi cần gắp lắm llqua yahoo: or std 0933328185 e tks
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]