The Non-Conventional WACC With Risky Debt and Risky Tax Shield
By: Joseph Tham & Nicholas X. Wonder
Tóm tắt
Trong xây dựng công thức truyền thống của WACC, nợ vay và lá chắn thuế (debt and tax shield) là phi rủi ro (risk-free). Tuy vậy, dù cho nợ vay là phi rủi ro, lá chắn thuế có thể có rủi ro. Hơn nữa, cả nợ vay và lá chắn thuế đều có thể có rủi ro. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày chi phí vốn bình quân gia quyền (Weighted Average Cost of Capital-WACC) đặc biệt (Non-Conventional WACC) trong phương pháp nhị thức cho một giai đoạn với nợ vay và lá chắn thuế có rủi ro, và tạo lập các công thức liên quan cho suất hoàn vốn yêu cầu đối với chủ sở hữu vốn cổ phần và chủ nợ của dự án có vay nợ.
Nợ vay không rủi ro (risk-free debt) không hàm ý lá chắn thuế là không có rủi ro. Không giống với xây dựng công thức truyền thống, với WACC đặc biệt, suất chiết khấu của lá chắn thuế không bị giới hạn trong hai giá trị, lãi suất phi rủi ro rf và suất hoàn vốn yêu cầu đối với vốn chủ sở hữu dự án không vay nợ rô (rho). Chúng ta không đưa ra các giả định trước cho giá trị của suất chiết khấu của lá chắn thuế si (psi). Giá trị của si phụ thuộc vào mức rủi ro của lá chắn thuế. Nếu lá chắn thuế không có rủi ro, thì giá trị của si bằng lãi suất phi rủi ro rf. Nếu lá chắn thuế có rủi ro, thì giá trị của si đương nhiên phải cao hơn lãi suất phi rủi ro rf. Nói cụ thể, nếu cấu trúc dòng thanh toán của lá chắn thuế giống như cấu trúc dòng thanh toán cho chủ sở hữu vốn cổ phần thì giá trị của si bằng suất hoàn vốn yêu cầu đối với vốn chủ sở hữu dự án có vay nợ.
Trong Phần Một, chúng tôi trình bày WACC đặc biệt cho một giai đoạn của dòng tiền cho vốn đầu tư (Capital Cash Flow-CCF) mà không phải là dòng tiền tự do (Free Cash Flow-FCF) và kiểm tra lại luận điểm truyền thống, trong đó cả nợ vay và lá chắn thuế đều phi rủi ro. Trong Phần Hai, chúng tôi giả định rằng cả nợ vay và lá chắn thuế đều có rủi ro.

Download
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]