vào 90 ngày sau khi xuất nhập khấu công ty ABC sẽ thu về 300000GBP từ hàng xuất khẩu nhưng dồng thời lại phải thanh tioans các khoản sau:
- trả tiền hàng nhập khẩu 100000CHF
- ứng trước tiền cho người bán 150EUR
- số GBP còn lại công ty dùng 80% để mua USD, còn lai chuyển sang VND
Cho biết tỷ giá giao ngay như sau:
GBP/CHF= 1.3299/1.4491
GBP/USD= 1.5387/1.6526
GBP/EUR= 1.0965/1.1973
GBP/VND= 32057.20/34423.03
Lãi suất
EUR: 5-5.5%
CHF: 6-6.5%
USD: 5-6%
VND:7-7.9%
GBP: 4.5-5.5%
a, Tính tỷ giá kỳ hạn 90 ngày:
GBP/CHF, GBP/USD, GBP/EUR, GBP/VND
b, Tính số USD và VND công ty nhận được vào 90 ngày(sau khi trừ GBP mua CHF,EUR)
BÀI TÂ
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]