Đề cương ôn thi tốt nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 và 2
9.5 10 3121
Đọc báo Tin tức tài chính | dich vu bao ve chuyên nghiệp | vay tín chấp | cho vay tín chấp
Website hữu ích tư vấn luật đất đai miễn phí Netlaw
Kết quả 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Đề cương ôn thi tốt nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 và 2

Lượt xem: 3121 Trả lời: 3
 1. #1
  Thành viên cao cấp
  Array
  kimthanh's Avatar

  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Thành viên thứ
  7
  Họ tên
  Kim Thanh
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Hà Nam
  Bài viết
  389
  Cảm ơn
  334
  Được cảm ơn: 529 lần/ 229 bài viết

  Mặc định Đề cương ôn thi tốt nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 và 2

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1&2
  Hệ cao đẳng
  LÝ THUYẾT
  Câu 1: Nêu khái niệm, đặc điểm của TSCĐ? Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện và theo quyền sở hữu? Nêu kết cấu tài khoản 211?
  Câu 2: Nêu đặc điểm của nguyên vật liệu?Kể tên các phương pháp tính giá vật liệu xuất kho? Phân loại nguyên vật liệu theo yêu cầu quản lý?
  Câu 3: Nêu cách xác định trị giá nguyên vật liệu nhập kho do mua ngoài?
  Câu 4: Khái niệm chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí và theo mục đích công dụng của chi phí?
  Câu 5: Nêu công thức xác định doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, kết quả hoạt động tiêu thụ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nêu kết cấu tài khoản 911?
  Câu 6: Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp (người bán)? Trình bày kết cấu tài khoản 331?
  Câu 7: Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng (người mua)? Trình bày kết cấu tài khoản 131?
  Câu 8: Trình bày nguồn hình thành, phạm vi sử dụng của quỹ đầu tư phát triển? Nêu kết cấu tài khoản 414?
  Câu 9: Trình bày nguồn hình thành, phạm vi sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ? Nêu kết cấu TK 431?
  BµI TËP MÉU
  Bài 1
  Tại DN X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: ( đơn vị tính: 1.000đ)
  1 Nhận được hóa đơn của lô nguyên vật liệu đang đi trên đường, trên hóa đơn ghi trị giá nguyên vật liệu theo giá chưa thuế là 50.000, thuế GTGT 10%, tiền mua chưa thanh toán cho người bán.
  2.Mua một máy móc thiết bị theo giá mua chưa thuế 450.000. Thuế GTGT 10%. Đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Máy móc này phải trải qua một quá trình vận hành chạy thử, chi phí tập hợp được như sau:
  + Chi phí vận chuyển theo giá cả thuế GTGT 10% là 2.200 chi bằng tiền mặt
  + Tiền thuê chuyên gia hướng dẫn 5.000 chi bằng tiền mặt
  + Xuất nguyên vật liệu chạy thử máy: 3.000
  + Giá trị sản phẩm thu hồi nhập kho trị giá 4.500
  Tài sản đã được bàn giao cho bộ phận sử dụng. Biết tài sản này được đầu tư từ quỹ phúc lợi nhưng lại phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
  3. Xuất kho 3.000 sản phẩm chuyển bán cho công ty L, Giá bán đơn vị chưa thuế 52/ sản phẩm, đơn giá xuất kho 45/ sản phẩm.Thuế GTGT của hàng hóa 10%.Chi phí chuyển hàng theo hợp đồng DN phải chịu và đã chi bằng tiền mặt theo tổng giá thanh toán là 5.250 ( trong đó thuế GTGT 5%)
  4. Nhận được thông báo của công ty L cho biết đã nhận được hàng, kiểm nhận và chỉ chấp nhận mua 2/3 số hàng đã chuyển đến và xin nhận nợ với DN,Số hàng còn lại DN đã chuyển về nhập kho, chi phí vận chuyển hàng về nhập kho 2.100 ( trong đó thuế GTGT 5%) chưa thanh toán cho người vận chuyển.
  5. Lô nguyên vật liệu mua ở nghiệp vụ 1 đã về nhập kho, khi kiểm nhận nhập kho thấy thiếu một số nguyên vật liệu trị giá chưa thuế 2.000 chưa rõ nguyên nhân, số còn lại cho nhập kho, chi phí vận chuyển bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt 1.200.
  6. DN quyết định chiết khấu thương mại cho công ty L 1 % trên doanh thu chưa thuế và trừ vào số tiền công ty L còn nợ của DN, Công ty L đã thanh toán toàn bộ số nợ còn lại cho DN bằng chuyển khoản
  7 Góp vốn với công ty M để thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát I ( nắm giữ 50%) quyền kiểm soát bằng một số tài sản sau đây
  - Xuất kho sản phẩm theo giá vốn: 300.000, giá trị vốn góp được ghi nhận: 330.000
  - Xuất một TSCĐ hữu hình tại phân xưởng sản xuất chính, nguyên giá 600.000, hao mòn lũy kế 100.000, giá trị vốn góp được ghi nhận 450.000
  8.Dùng một máy móc thiết bị đem đổi lấy một phương tiện vận tải của công ty K. Nguyên giá máy móc tiết bị đem đi đổi là 400.000. Giá trị hao mòn lũy kế 120.000. DN phát hành hóa đơn GTGT, giá trị máy móc thiết bị theo giá chưa thuế là 300.000, thuế GTGT 10%. DN nhận về hóa đơn GTGT giá trị hợp lý của phương tiện vận tải theo giá chưa thuế là 350.000, Thuế GTGT 10%. Số tiền thiếu DN đã thanh toán bằng chuyển khoản.
  9. Xuất kho bán một số thành phẩm cho công ty K theo phương thức bán trả góp, giá xuất kho 52.000, giá bán trả ngay chưa thuế 75.000, thuế GTGT 10%, Giá bán trả góp chưa thuế GTGT 100.000, Tiền bán hàng thu tại thời điểm đầu 10.000 bằng tiền mặt, số còn lại công ty K xin nhận nợ.
  10.. Mua một số CCDC thuộc loại phân bổ 3 lần ( liên quan đến 3 năm tài chính ) dùng trực tiếp cho bộ phận sản xuất chính chưa trả tiền cho công ty N, tổng số tiền phải trả 12.600 trong đó thuế GTGT 5%
  11. Dùng tiền gửi ngân hàng mua 100.000 cổ phần do công ty B phát hành, mệnh giá 100/ cổ phần, Được biết với số cổ phần đã mua công ty A có quyền nắm giữ 45% quyền biểu quyết ở công ty B. Các chi phí phát sinh trong quá trình thu mua số cổ phần trên đã chi bằng tiền mặt là 10.000
  12. Xuất kho bán trực tiếp cho công ty H 5.000 sản phẩm, đơn giá bán chưa thuế 60, đơn giá xuất kho 40. Thuế GTGT 5%, Công ty H đã thanh toán ½ bằng chuyển khoản, số còn lại công ty H xin nhận nợ.
  13. Nhận được thông báo của công ty H cho biết, trong lô hàng mua ở nghiệp vụ 12 có 20 sản phẩm bị kém phẩm chất, công ty H từ trối mua và trả lại cho DN, Sau khi kiểm nhận DN đồng ý nhận lại 20 sản phẩm kém phẩm chất, đồng thời trừ vào số nợ mà công ty H vẫn còn nợ của DN, số hàng còn lại chuyển về nhập kho, chi phí phát sinh trong quá trình chuyển hàng về nhập kho 1.000 đã chi bằng tiền mặt.
  14. Thanh lý một thiết bị sản xuất, nguyên giá 250.000, giá trị hao mòn lũy kế 200.000, Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt ( cả thuế GTGT 5% ) là 16.800, Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt: 1.000
  15 Góp vốn với công ty M để thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát C ( nắm giữ 25%) quyền kiểm soát bằng một số tài sản sau đây:
  - Xuất kho vật liệu chính theo giá gốc 400.000, giá trị vốn góp được ghi nhận: 390.000
  - Xuất một TSC Đ hữu hình tại văn phòng quản lý DN, nguyên giá 200.000, giá trị hao mòn lũy kế 30.000, giá trị vốn góp được ghi nhận 210.000
  16. Mua 25 trái phiếu đầu tư, mệnh giá 1.000, thời hạn 2 năm, đây là loại trái phiếu có chiết khấu do NH Đầu tư phát triển phát hành nên công ty chỉ phải thanh toán 90% mệnh giá và công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.
  17. Nhượng bán 100 cổ phiếu đầu tư ngắn hạn của công ty N cho công ty S với giá đơn vị 1.100, được biết giá gốc của số cổ phiếu này là 100.000
  18. Xuất bán trả góp một lô hàng cho công ty Q theo giá vốn: 50.000, giá bán trả góp cả thuế GTGT 10% là 82.000, Công ty Q đã trả bằng tiền mặt lần đầu 30.000, được biết giá bán thu tiền một lần chưa có thuế GTGT 10% của lô hàng là 70.000
  19. Cầm cố ngắn hạn một dây truyền sản xuất để vay ngắn hạn ngân h 400.000. Tiền vay đã chuyển trả cho công ty Y ( người bán vật liệu ). Biết nguyên giá dây chuyền sản xuất là 1.300.000, giá trị hao mòn lũy kế : 500.000
  20. Cầm cố dài hạn một dây truyền sản xuất để vay dài hạn ngân hàng 700.000. Tiền vay đã chuyển trả cho công ty Y ( người bán vật liệu ): 300.000, số còn lại nhập quỹ tiền mặt. Biết nguyên giá dây chuyền sản xuất là 1.800.000, giá trị hao mòn lũy kế : 500.000
  21. Mua một phương tiện vận chuyển với giá mua chưa thuế 40.000 USD, thuế GTGT: 2.000 USD, toàn bộ đã trả bằng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ
  Biết tỉ giá thực tế: 16,1 / 1 USD, tỉ giá xuất ngoại tệ 16 / 1 USD
  22 Mua một phương tiện vận chuyển với giá mua chưa thuế 40.000 USD, thuế GTGT: 2.000 USD, toàn bộ đã trả bằng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ
  Biết tỉ giá thực tế: 16,1 / 1 USD, tỉ giá xuất ngoại tệ 16, 2 / 1 USD
  ©
  [SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]
  Sửa lần cuối bởi kimthanh; 28-11-2010 lúc 20:19.

 2. #2
  Thành viên cao cấp
  Array
  summerrain's Avatar

  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Thành viên thứ
  5418
  Họ tên
  summerrain
  Giới tính
  Nữ
  Đến từ
  Nghệ An
  Bài viết
  446
  Cảm ơn
  267
  Được cảm ơn: 567 lần/ 274 bài viết

  Mặc định

  mà đề thi của bọn mình có lý thuyết k lớp phó??????????

 3. #3
  Thành viên mới
  Array
  Robcrus's Avatar

  Ngày tham gia
  Dec 2010
  Thành viên thứ
  8822
  Họ tên
  Giới tính
  Tuổi
  33
  Bài viết
  2
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn: 2 lần/ 1 bài viết

  Mặc định

  Bạn ơi, post bài lên nhưng ko có file để load về máy à, bạn gửi link để cho nhà mình load về nhé, thanks bạn nhìu

 4. #4
  Thành viên xuất sắc
  Array
  Tùng Kuteo's Avatar

  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Thành viên thứ
  2
  Họ tên
  Kẻ 2 mặt
  Giới tính
  Les
  Đến từ
  T.I.A
  Tuổi
  28
  Bài viết
  2,624
  Cảm ơn
  2,280
  Được cảm ơn: 5,314 lần/ 1,064 bài viết

  Mặc định

  Trích Được gửi bởi Robcrus Xem bài viết
  Bạn ơi, post bài lên nhưng ko có file để load về máy à, bạn gửi link để cho nhà mình load về nhé, thanks bạn nhìu
  bạn copy toàn bộ nội dung vào word là đc mà
  mình vừa thấy bạn lập topic cần tài tiệu Tài chính tiền tệ, xin lưu ý Tài chính tiền tệ và Tài chính Doanh nghiệp là 2 môn khác nhau
  Chữ ký của Tùng Kuteo CHÚ Ý: NẾU LINK HỎNG HÃY THÔNG BÁO NGAY DƯỚI CHỦ ĐỀ ĐÓ

  Phần mềm nối file .__a, .001 => click here

  Cách down phim bằng Torrent và gắn phụ đề vào phim => dzô đây

Thông tin chủ đề

Thành viên đang xem chủ đề

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Các chủ đề tương tự

 1. [Quảng cáo] Nội thất văn phòng đẹp,chuyên nghiệp,giá rẻ cho doanh nghiệp
  By thicongnoithat1 in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-06-2016, 00:18
 2. [Quảng cáo] Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp
  By luatminhanhpro in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-02-2016, 00:13
 3. [Quảng cáo] Vay vốn kinh doanh rất thuận lợi để các doanh nghiệp hiện nay
  By trinhnam in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-09-2015, 14:29
 4. [Quảng cáo] Thành lập doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2014
  By hangmo8888 in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-09-2015, 00:55
 5. [Quảng cáo] Thành lập Doanh Nghiệp - dịch vụ Thành lập doanh Nghiệp nhanh - Luật Bách Việt
  By mohip613 in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-06-2012, 11:30

Xu hướng tìm kiếm trên Google

de thi mon ke toan tai chinh doanh nghiep 1

de thi tot nghiep ke toan tai chinh

http://taichinh2a.com/forum/showthread.php?2583-de-cuong-on-thi-tot-nghiep-ke-toan-tai-chinh-doanh-nghiep-1-va-2

mot so de kiem tra mon ke toan tai chinh 2

bài tập môn kế toán quản trị

cac bai đê cương tôt nghiep khoa kê toan

đề cương tài chính doanh nghiệp 1

de cuong tot nghiep mon ke toan doanh nghiep

bai giai mot so nghiep vu ke toan doanh nghiep1

de cuong on thi tot nghiep ke toan tai chinh

mot so de thi mon ke toan tai chinh doanh nghiep

de thi mon ke toan doanh nghiep1

bai giai 50 de thi tot nghiep cao dang ke toan

ke toan tai chinh doanh nghiep1

de thi ke toan tai chinh doanh nghiep1

de thi tai chinh doanh nghiep hoc vien ngan hang

de thi tot nghiep mon thue

tai lieu ke toan doanh nghiep

bài tập chương doanhthu tiền thuế lợi nhuận

bai tap va bai giai doanh nghiep1

de cuong on thi ke toan tai chinh

bài tập kế toán tài chính 1&2

giao trinh mon quan tri doanh nghiep thuong mai 2 chuong hach toan kinh daonh

de cuong on thi ke toan doanh nghiep 1

đề thi marketing căn bản

ke toan tai chinh 1va2

100 nghiep vu kinh te phat sinh cua bai thuc hanh ke toan daonh nghiep

đề cương tốt nghiệp kế toán

Từ khóa liên quan đến chủ đề

Bookmarks

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •