ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN MÁY
Đề 1
Yêu cầu:
(Lập tên và mật khẩu mới và thực hiện các yêu cầu bên dưới)
1. Cập nhật chứng từ mua hàng, nhập khẩu, dịch vụ…
2. Lập báo cáo tình hình tài chính có liên quan đến phát sinh nghiệp vụ.
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau:
1. Ngày 01/01/2008 nhập mua vật liệu phụ của công ty điện tử sao mai về nhập kho nguyên vật liệu, chưa thanh toán tiền

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
VLP01
Vật liệu phụ 01
Kg
1000
38000
VLP02
Vật liệu phụ 02
Kg
900
40000
VLP03
Vật liệu phụ 03
Kg
2000
50000

Người giao hàng: Nguyễn Viết Xuân
Thuế GTGT cho tất cả các vật tư 10%, HĐ thuế số 002645 - số Seri AB/2008.
2. Ngày 5/1/2008 Công ty điện tử sao mai báo về chi phí vận chuyển bốc dỡ cho lô hàng ngày 01/01/2008 là 200.000đ.
3. Ngày7/1/2008 công ty mua văn phòng phẩm của công ty Hồng Hà số tiền 1500000 chưa thanh toán tiền, thuế GTGT 10%, hoá đơn số 145001, số Seri AB/2008.
4. Ngày 10/01/2008 công ty nhập kho NVL chính theo hợp đồng mua HD004 với công ty Tiến Đạt, chưa thanh toán tiền

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
NLC01
Nguyên vật liệu chính 01
Kg
10.000
15.000
NLC02
Nguyên vật liệu chính 02
Kg
2000
23.000
NLC03
Nguyên vật liệu chính 03
Kg
2000
25.000
NLC04
Nguyên vật liệu chính 04
Kg
5000
30.000
Người giao hàng: Mạc văn Hùng, Thuế GTGT 10% cho tất cả các loại hàng hoá vật tư, HĐ thuế số 0024510 – Seri NT/2008.
5. Ngày 15/01/2006 Công ty thuê công ty quảng cáo và truyền thông quốc tế thực hiện hợp đồng quảng cáo trị giá 5.000.000, chưa thanh toán, Thuế GTGT 10%
6. Ngày 16/01/2008 nhập mua hàng điện tử của công ty viễn thông FPT chưa thanh toán tiền về nhập kho hàng hoá, thuế GTGT 10%

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
HH01
Hàng điện tử 01
Cái
50
1.500.000
HH02
Hàng điện tử 02
Cái
50
2.400.000
Người giao hàng: Phạm Minh Ngọc
7. Ngày 20/01/2008 nhập mua công ty cơ khí Tiến Đạt NVL chính theo hợp đồng mua số 2

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
NLC01
Nguyên vật liệu chính 01
Kg
10.000
15.000
NLC02
Nguyên vật liệu chính 02
Kg
2000
23.000
NLC03
Nguyên vật liệu chính 03
Kg
2000
25.000
NLC04
Nguyên vật liệu chính 04
Kg
5000
30.000

Người giao hàng: Hải Lâm
Thuế GTGT 10%, hàng đã nhập kho
8. Chi phí vận chuyển do công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen thực hiện số tiến 1.000.000đ, thuế GTGT 5%, chi phí này được phân bổ cho phiếu nhập kho gần nhất
9. Ngày 23/01/2008 công ty nhập khẩu hàng điện tử 02 của Nanayo về nhập kho hàng hoá với số lượng 100 cái, đơn giá 144 USD, tỷ gía 16.000
Thuế nhập khẩu 720 USD thuế GTGT 5%, chưa thanh toán tiền.
10. Ngày 23/01/2008 thuê vận chuyển của công ty CP TM và DV chuyển phát nhanh Tân Sơn Nhất, số tiền 5.000.000, thuế GTGT 5%, phân bổ chi phí bốc dỡ vào chứng từ nhập khẩu hàng


ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN MÁY
Đề 2
Yêu cầu: (Lập tên và mật khẩu mới và thực hiện các yêu cầu bên dưới)
Vào số dư đầu kỳ
Lên báo cáo các nghiệp vụ liên quan
Nội dung

1. Số dư đầu kỳ các tài khoản
Tài khoản
Tên tài khoản
Dư nợ
Dư có
1111
Tiền Việt Nam
150.000.000

11211
Tiền VN gửi ngân hàng Vietcombank
635.000.000

11212
Tiền vn gửi ngân hàng vietcombank
3.470.000.000

11221
Tiền USD gửi ngân hàng vietcombank
320.000.000

131
Phải thu khách hàng
295.000.000

141
Tạm ứng
35.700.000
2.000.000
152
Nguyên vật liệu
5.335.800.000

155
Thành phẩm PX1
994.000.000

2111
Nhà cửa
1.950.000.000

2112
Máy móc
2.342.000.000

2113
Phương tiện vận tải
2.600.000.000

2114
Thiết bị dụng cụ
232.000.000

214
Hao mòn

558.000.000
331
Phải trả người bán

175.000.000
4111
Vốn đầu tư

17.624.500.000

Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ

Tên khách
Tài khoản
Dư nợ
Dư có
Công ty thương mại cổ phần chuyển phát nhanh tân sơn nhất
331

60.000.000
Công ty cổ phần viễn thông FPT
331

25.000.000
Công ty cổ phần giao thông
131
80.000.000

Công ty kinh doanh nước sạch
331

30.000.000
Công ty Hải Ly
331

20.000.000
Công ty thương mại Sen
131
70.000.000

Công ty sao mai
331

40.000.000
Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm số 2
131
45.000.000

Cửa hàng điện tử 123 Haiabatrưng
131
100.000.000

Dương thị thu Hằng
141
2.000.000

Nguyễn Văn Sỹ
141
3.000.000

Trần thế Linh
141
700.000

Trần thị thanh Hoa
141
5.000.000

Trần trung Dũng
141
10.000.000

Vũ Thị Dung
141
15.000.000

Đỗ thị thu Hương
141

2.000.000
2. Cập nhật tồn kho đầu kỳ
(Kho nguyên liệu)
Mã vật tư
Tên vật tư
ĐVT
Tồn đầu
Dư đầu
NLC01
Nguyên vật liệu chính 01
Kg
150.000
2.250.000.000
NLC02
Nguyên vật liệu chính 02
Kg
20.000
460.000.000
NLC03
Nguyên vật liệu chính 03
Kg
19.000
475.000.000
NLC04
Nguyên vật liệu chính 04
Kg
70.000
2.100.000.000
VLP01
Vật liệu phụ 01
Kg
500
19.000.000
VLP02
Vật liệu phụ 02
Kg
420
16.800.000
VLP03
Vật liệu phụ 03
Kg
300
15.000.000
(Kho hàng hoá)
Mã hàng hoá
Tên hàng hoá
ĐVT
Tồn đầu
Dư đầu
TP01
Thành phẩm 01
Cái
2625
336.000.000
TP02
Thành phẩm 02
Cái
3210
658.000.000


ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN MÁY
Đề 3
Yêu cầu: (Lập tên và mật khẩu mới và thực hiện các yêu cầu bên dưới)
Cập nhật chứng từ thu chi tiền mặt, qua ngân hàng
Lên báo cáo tổng hợp theo nội dung các nghiệp vụ phát sinh
Nội dung:
1. Ngày 01/01/2008 rút tiền gửi ngân hàng công thương chi nhánh nam hà nội về nhập quỹ:100.000.000đ, người nhận tiền Đỗ Thị Thu Hương
2. Ngày 02/01/2008 chi tiền mặt để tạm ứng trước lương cho công nhân viên phân xưởng, số tiền 18.500.000đ, người nhận tiền chi: Trần Thế Linh
3. Ngày 03/01/2008 chi tiền mua văn phòng phẩm của công ty Hồng Hà, bằng tiền mặt số tiền chưa thuế là 2.500.000 thuế 10%, người nhận tiền Dương Thị Thu Hằng
4. Ngày 05/01/2008 chi trả tiếp khách bằng tiền mặt số tiền 1.500.000 cho Vũ Thị Dung, thuế GTGT 10% trả cho cửa hàng Thuỷ Tạ 13 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội
5. Ngày 07/01/2008 chi bằng tiền mặt phí hoa hồng cho các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm
CH1: 2.000.000
CH2: 3.000.000
6. Ngày 10/01/2008 trung tâm điện máy Pisco ứng trước tiền hàng cho công ty 70.000.000đ qua ngân hàng
7. Ngày 10/01/2008 chi ứng chi tiền mua phần mềm kế toán đợt 1 số tiền là 10.000.000 của công ty Sys, người nhận tiền Phạm thị thu Mai.
8. Ngày 15/01/2008 thu qua ngân hàng tiền từ các cửa hàng giới thiệu sản phẩm quan ngân hàng công thương phía nam hà nội
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 3 quận ba đình: 137.995.000
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 2 quận thanh xuân: 96.250.000
9. Ngày 15/01/2008 chi thanh toán tiền nước cho các bộ phận sau:
Bộ phận phân xưởng: 5.000.000
Bộ phận quản lý: 1.500.000
5% thuế VAT, người nhận tiền Nguyễn Thị Bích Lệ
10. Ngày 16/01/2008 chi trả nợ cho công ty quảng cáo và truyền thông quốc tế số tiền là 5.500.000đ
11. Ngày 18/01/2008 chi qua ngân hàng trả tiền cho công ty Nanayo số tiền là 230.400.000
12. Ngày 18/01/2008 chi chuyển khoản trả nợ cho công ty cơ khí Tiến Đạt, số tiền là 871.200.000
13. Ngày 23/01/2008 chi tiền điện tổng số tiền chưa thuế là 13.000.000đ thuế VAT 10% cho công ty điện lực Hà nội, người nhận tiền Nguyễn Thị Bích Lệ, cho các bộ phận sau:
Bộ phận sản xuất: 10.000.000
Bộ phận quản lý: 2.000.000
14. Ngày 30/01/2008 nhận được giấy báo có qua ngân hàng công thương, tiền cho thuê mặt bằng làm văn phòng của công ty Cường Thịnh 50.000.000đ
15. Ngày 30/01/2008 nhận được giấy báo có của ngân hàng công thương chi nhánh phía nam hà nội, tiền hàng của công ty xây dựng số tiền là 80.000.000
16. Ngày 30/01/2008 chi trả tiền điện thoại tháng 01 tổng số tiền chưa thuế là 2.500.000đ thuế VAT 10%, người nhận tiền Nguyễn Thị Bích Lệ.


ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN MÁY
Đề 4
Yêu cầu: (Lập tên và mật khẩu mới và thực hiện các yêu cầu bên dưới)
Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh
Lên các báo cáo có liên quan đến phát sinh nghiệp vụ
Nội dung:
1. Ngày 02/01/2008 xuất bán thành phẩm 01 cho công ty thiết bị khoa học Hải Ly người đại diện giao dịch là Trần Đức Mạnh, đã thanh toán bằng tiền mặt, số lượng 300 cái, đơn giá chưa thuế là 150.000, thuế GTGT 10%.
2. Ngày 05/01/2008 xuất bán thành phẩm cho cửa hàng 123 Hai Bà Trưng người giao dịch Vũ Văn Quang đã thanh toán ngay bằng tiền mặt

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
TP01
Thành phẩm 01
Cái
300
150.000
TP02
Thành phẩm 02
Cái
100
250.000
thuế GTGT 10%.
3. Ngày 12/01/2008 xuất bán thành phẩm cho cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm quận Thanh Xuân (CH1), chưa thanh toán tiền hàng

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
TP01
Thành phẩm 01
Cái
300
150.000
TP02
Thành phẩm 02
Cái
100
250.000
HH01
Hàng điện tử số 01
Cái
10
2.000.000
HH02
Hàng điện tử số 02
Cái
10
3.000.000
Thuế GTGT 10%
4. Ngày 12/01/2008 xuất bán hàng thành phẩm gửi tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm quận BaĐình (CH02)

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
TP01
Thành phẩm 01
Cái
150
150.000
TP02
Thành phẩm 02
Cái
250
250.000
HH01
Hàng điện tử số 01
Cái
15
2.000.000
HH02
Hàng điện tử số 02
Cái
12
3.000.000
Thuế GTGT 10%
5. Ngày 15/01/2008 xuất bán thành phẩm theo hợp đồng cho trung tâm điện máy Pisco, chưa thanh toán tiền

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
TP01
Thành phẩm 01
Cái
250
150.000
TP02
Thành phẩm 02
Cái
250
250.000
Thuế GTGT 10%, chiết khấu thanh toán 1%
6. Ngày 16/01/2006 xuất bán thành phẩm 01 cho công ty Công ty CP xây dựng giao thông 189, thanh toán bằng tiền mặt với số lượng 200, đơn giá chưa thuế 150.000đ, thuế GTGT 10%
7. Ngày 16/01/2008 nhượng bán bộ 10 máy vi tính cho công ty Đồng tâm, chưa thanh toán tiền, giá bán chưa thuế 5.000.000đ, thuế GTGT 10%.
8. Ngày 17/01/2008 vận chuyển thuê cho công ty TNHH thiết bị khoa học Hải Ly với số tiền 500.000đĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN MÁY
Đề 5
Yêu cầu: (Lập tên và mật khẩu mới và thực hiện các yêu cầu bên dưới)
Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh
Tính giá vật tư tồn kho theo phương pháp NTXT
Lên các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ phát sinh
Nội dung:
1.Ngày 01/01/2008 xuất kho vật liệu chính để sản xuất sản phẩm từ kho KNL cho phân xưởng sản xuất các vật liệu chính sau

Mã vật liệu
Tên vật liệu
Sản xuất sản phẩm
Số lượng
NLC01
Nguyên liệu chính1
TP01
100.000
NLC02
Nguyên liệu chính2
TP01
8.000
NLC03
Nguyên liệu chính3
TP02
6.000
NLC04
Nguyên liệu chính4
TP02
30.000

2. Ngày 07/01/2008 xuất vật liệu phụ đi sản xuất ở PX

Mã vật liệu
Tên vật liệu
Sản xuất sản phẩm
Số lượng
VLP01
Nguyên liệu phụ1
TP01
300
VLP02
Nguyên liệu phụ2
TP02
500
VLP03
Nguyên liệu phụ3
TP01
1.500
VLP04
Nguyên liệu phụ4
TP02
700

3. Ngày 15/01/2008 xuất kho vật liệu chính để sản xuất sản phẩm từ kho KNL cho phân xưởng sản xuất các vật liệu chính sau:

Mã vật liệu
Tên vật liệu
Sản xuất sản phẩm
Số lượng
NLC01
Nguyên liệu chính1
TP01
5.000
NLC02
Nguyên liệu chính2
TP01
3.000
NLC03
Nguyên liệu chính3
TP02
3.000
NLC04
Nguyên liệu chính4
TP02
7.000
Người nhận: Quản đốc PX Trần Thế Linh

4. Ngày 17/01/2008 xuất kho vật liệu phụ cho phân xưởng

Mã vật liệu
Tên vật liệu
Sản xuất sản phẩm
Số lượng
VLP01
Nguyên liệu phụ1
TP01
600
VLP02
Nguyên liệu phụ2
TP02
250

Người nhận Quản đốc PX Trần Thế Linh
5. Ngày 22/01/2008 nhập kho thành phẩm từ PX các thành phẩm

Mã TP
Tên thành phẩm
Số lượng
TP01
Thành phẩm 01
9.000
TP02
Thành phẩm 02
4.000
Người giao hàng: Trần Thế Linh
6. Ngày 28/01/2008 nhập kho thành phẩm từ các PX các thành phẩm

Mã TP
Tên thành phẩm
Số lượng
TP01
Thành phẩm 01
10.000
TP02
Thành phẩm 02
6.000
Người giao hàng: Trần Thế Linh


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009
Khoá: 48
Lớp: TC48KT
Thi lần thứ: 1
Môn: Kế toán máy
Số ĐVHT: 7
Ngày thi: 29/05/2009
Hình thức thi: Thực hành
Thời gian: 90 phút

Đề số 1
Yêu cầu:
Cập nhật chứng từ
Lên bảng cân đối số dư đầu kỳ, báo cáo tiền mặt, tiền gửi, thu – chi, hàng tồn kho.
Tài liệu của công ty Nam Hải như sau (Đơn vị: đồng)
I. Số dư đầu kỳ vào thời điểm 30/08/2008 của các tài khoản kế toán

Tài khoản 211: 7.500.000
Tài khoản 311: 123.700.000
Tài khoản 214: 430.000
Tài khoản 331: 890.000
Tài khoản 111: 120.542.000
Tài khoản 333: 55.000
Tài khoản 112: 1.650.000
Tài khoản 341: 700.000
Tài khoản 131: 375.000
Tài khoản 411: 10.190.000
Tài khoản 138: 63.000
Tài khoản 414: 178.000
Tài khoản 141: 20.000
Tài khoản 431: 249.000
Tài khoản 152: 650.000
Tài khoản 441: 1.567.000
Tài khoản 153: 625.000
Tài khoản 412: 60.000
Tài khoản 154: 30.000
Tài khoản 155: 6.564.000

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng
1. Ngày 18/09/2008 chi qua ngân hàng trả tiền cho công ty Nanayo số tiền là 230.400.000
2. Ngày 30/09/2008 nhận được giấy báo có qua ngân hàng công thương, tiền cho thuê mặt bằng làm văn phòng của công ty Cường Thịnh 50.000.000đ
3. Ngày 15/09/2008 thu qua ngân hàng tiền từ các cửa hàng giới thiệu sản phẩm quan ngân hàng công thương phía nam hà nội
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 3 quận ba đình: 137.995.000
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 2 quận thanh xuân: 96.250.000
4. Ngày 15/09/2008 chi thanh toán tiền nước cho các bộ phận sau:
Bộ phận phân xưởng: 5.000.000
Bộ phận quản lý: 1.500.000
5% thuế VAT, người nhận tiền Nguyễn Thị Bích Lệ
6. Ngày 02/09/2008 nhập kho thành phẩm từ PX các thành phẩm

Mã SP
Tên sản phẩm
Số lượng
SP01
Sản phẩm 01
9.000
SP02
Sản phẩm 02
4.000
Người giao hàng: Trần Thế Linh
7. Ngày 05/09/2008 xuất bán thành phẩm cho cửa hàng 123 Hai Bà Trưng người giao dịch Vũ Văn Quang đã thanh toán ngay bằng tiền mặt

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
SP01
Sản phẩm 01
Cái
300
150.000
SP02
Sản phẩm 02
Cái
100
250.000
Thuế GTGT 10%, chiết khấu 5%
8. Ngày 12/09/2008 xuất bán thành phẩm cho cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm quận Thanh Xuân (CH1), chưa thanh toán tiền hàng

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
TP01
Thành phẩm 01
Cái
150
150.000
TP02
Thành phẩm 02
Cái
50
250.000
Thuế GTGT 10%, chiết khấu 5%.
9. Ngày 25/9/2008 Cửa hàng giới thiệu sản phẩm quận Thanh Xuân báo về chi phí vận chuyển bốc dỡ cho lô hàng là 200.000đ.
10. Ngày 20/09/2008 nhập mua công ty cơ khí Tiến Đạt NVL chính theo hợp đồng mua số 2

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
NLC01
Nguyên vật liệu chính 01
Kg
10.000
15.000
NLC02
Nguyên vật liệu chính 02
Kg
2000
23.000
NLC03
Nguyên vật liệu chính 03
Kg
2000
25.000
NLC04
Nguyên vật liệu chính 04
Kg
5000
30.000
Người giao hàng: Hải Lâm
Thuế GTGT 10%, hàng đã nhập kho
P.Trưởng khoa
Giáo viên ra đề
Ths. Nguyễn Thị Hồng Châm
Ngô Ngọc QuânTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009
Khoá: 48
Lớp: TC48KT
Thi lần thứ: 1
Môn: Kế toán máy
Số ĐVHT: 7
Ngày thi: 29/05/2009
Hình thức thi: Thực hành
Thời gian: 90 phút

Đề số 2
Yêu cầu:
Cập nhật chứng từ
Lên bảng cân đối số dư đầu kỳ, báo cáo tiền mặt, tiền gửi, thu – chi, hàng tồn kho.
Tài liệu của công ty Nam Hải như sau:
I. Số dư đầu kỳ vào thời điểm 30/08/2008 của các tài khoản kế toán

Tài khoản 211: 7.000.000
Tài khoản 311: 103.200.000
Tài khoản 214: 430.000
Tài khoản 331: 890.000
Tài khoản 111: 100.542.000
Tài khoản 333: 55.000
Tài khoản 112: 1.650.000
Tài khoản 341: 700.000
Tài khoản 131: 375.000
Tài khoản 411: 10.190.000
Tài khoản 138: 63.000
Tài khoản 414: 178.000
Tài khoản 141: 20.000
Tài khoản 431: 249.000
Tài khoản 152: 650.000
Tài khoản 441: 1.567.000
Tài khoản 153: 625.000
Tài khoản 412: 60.000
Tài khoản 154: 30.000
Tài khoản 155: 6.564.000

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng
1. Ngày 18/09/2008 trả tiền cho công ty Nanayo số tiền là 230.400đ
2. Ngày 30/09/2008 nhận được giấy báo có qua ngân hàng công thương, tiền cho thuê mặt bằng làm văn phòng của công ty Cường Thịnh 40.000.000đ
3. Ngày 15/09/2008 thu qua ngân hàng tiền từ các cửa hàng giới thiệu sản phẩm quan ngân hàng công thương phía nam hà nội
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 3 quận ba đình: 147.995.000
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 2 quận thanh xuân: 97.250.000
4. Ngày 15/09/2008 chi thanh toán tiền nước cho các bộ phận sau:
Bộ phận phân xưởng: 5.000.000
Bộ phận quản lý: 1.500.000
5% thuế VAT, người nhận tiền Nguyễn Thị Bích Lệ
6. Ngày 02/09/2008 nhập kho thành phẩm từ PX các thành phẩm

Mã SP
Tên sản phẩm
Số lượng
SP01
Sản phẩm 01
9.000
SP02
Sản phẩm 02
4.000
Người giao hàng: Trần Thế Linh
7. Ngày 05/09/2008 xuất bán thành phẩm cho cửa hàng 123 Hai Bà Trưng người giao dịch Vũ Văn Quang đã thanh toán ngay bằng tiền mặt

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
SP01
Sản phẩm 01
Cái
300
150.000
SP02
Sản phẩm 02
Cái
100
250.000
Thuế GTGT 10%, chiết khấu 5%
8. Ngày 12/09/2008 xuất bán thành phẩm cho cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm quận Thanh Xuân (CH1), chưa thanh toán tiền hàng

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
TP01
Thành phẩm 01
Cái
150
150.000
TP02
Thành phẩm 02
Cái
50
250.000
Thuế GTGT 10%, chiết khấu 5%.
9. Ngày 29/9/2008 Cửa hàng giới thiệu sản phẩm quận Thanh Xuân báo về chi phí vận chuyển bốc dỡ cho lô hàng là 200.000đ.
10. Ngày 20/09/2008 nhập mua công ty cơ khí Tiến Đạt NVL chính theo hợp đồng mua số 2

Mã hàng
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
NLC01
Nguyên vật liệu chính 01
Kg
10.000
15.000
NLC02
Nguyên vật liệu chính 02
Kg
2000
23.000
NLC03
Nguyên vật liệu chính 03
Kg
2000
25.000
NLC04
Nguyên vật liệu chính 04
Kg
5000
30.000
Người giao hàng: Hải Lâm
Thuế GTGT 10%, hàng đã nhập kho
P.Trưởng khoa
Giáo viên ra đề
Ths. Nguyễn Thị Hồng Châm
Ngô Ngọc Quân


©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]