ngày 10/01/N ngân hàng TMCP A phát hành 1000 trái phiếu , mệnh giá 1000.000/ tp , thời hạn 12 tháng lãi suất phát hành 12%/năm. lãnh lãi trước hạn thanh toán:
hạch toán các bút toán tại ngân hàng TMCP A vào các ngày 10/01/N, 31/01/N và ngày 10/01/N+1 trong 2 trường hợp:
1. giá phát hành là 980.000đ/ tp
2. giá phát hành là 1.020.000đ/ tp
biết rằng: ngân hàng phát hành thu về bằng tiền gửi thanh toán cũa khách hàng mở tại ngân hàng phát hành, dến hạn thanh toán ngân hàng đã chi tiền mặt dể trả gốc và lãi cho khách hàng đúng hạn. ngân hàng dự trả tiền lãi và phân bổ chiết khấu/ phụ trội vào ngày cuối cùng trong tháng, các tài khoản liên quan đều đủ số dư dể hoạch toán
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]