Đề thi môn Lịch sử các học thuyết kinh tế (Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - UNETI)
9.5 10 10040
Đọc báo Tin tức tài chính | dich vu bao ve chuyên nghiệp
Kết quả 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Đề thi môn Lịch sử các học thuyết kinh tế (Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - UNETI)

Lượt xem: 10040 Trả lời: 8
 1. #1
  Thành viên cao cấp
  Array
  kimthanh's Avatar

  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Thành viên thứ
  7
  Họ tên
  Kim Thanh
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Hà Nam
  Bài viết
  389
  Cảm ơn
  334
  Được cảm ơn: 529 lần/ 229 bài viết

  Sp Đề thi môn Lịch sử các học thuyết kinh tế (Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - UNETI)

  Đề số 01
  Câu 1: Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận trong học thuyết kinh tế của J.M. Keyneys? So sánh phương pháp luận của J.M. Keyneys với phương pháp luận của trường phái Tân cổ điển?
  Câu 2: So sánh vai trò của thị trường và nhà nước trong kinh tế thị trường xã hội và trong học thuyết của P.A.Samuelsson?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: Bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực?
  2. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng lợi nhuận thương nghiệp chính là kết qủa của sự trao đổi không ngang giá.
  3.William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân.

  Đề số 02:
  Câu 1: Phân tích lý thuyết việc làm của J.M. Keyneys và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu lý thuyết này?
  Câu 2: Trình bày vai trò của thị trường và vai trò của nhà nước trong lý thuyết “Nền kinh tế thị trường xã hội” ở Cộng hoà Liên bang Đức? Ý nghĩa thực tiễn rút ra từ việc nghiên cứu lý thuyết này đối với nước ta?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1.Chủ nghĩa trọng thương coi hoạt động ngoại thương và công nghiệp mới là nguồn gốc thật sự của của cải ?
  2. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng sản phẩm thuần tuý (sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp và công nghiệp.
  3. Theo Adam Smith, “Bàn tay vô hình” chính là các quy luật khách quan tự phát hoạt động, chi phối hành vi của con người.

  Đề số 03:
  Câu 1: Những căn cứ để J.M. Keyneys đưa ra quan điểm nhà nước can thiệp vào nền kinh tế? Nội dung lý thuyết vai trò kinh tế của nhà nước và đánh giá học thuyết kinh tế của J.M. Keyneys?
  Câu 2: Trình bày những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa tự do mới ? Nội dung của yếu tố xã hội trong lý thuyết “Nền kinh tế thị trường xã hội” ở Cộng hoà Liên bang Đức?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1.Quan điểm kinh tế của Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.
  2. Nội dung chủ yếu trong lý thuyết trọng cung ở Mỹ? So sánh sự giống và khác nhau giữa hai trường phái trọng cung và trọng cầu?
  3. Adam Smith cho rằng để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá và tự do kinh tế, tự do trao đổi.

  Đề số 04:
  Câu 1: Trình bày những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa tự do mới ? Nội dung của yếu tố xã hội trong lý thuyết “Nền kinh tế thị trường xã hội” ở Cộng hoà Liên bang Đức?
  Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa lý thuyết vai trò thị trường, vai trò nhà nước của trường phái trọng tiền và trường phái trọng cầu hiện đại?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1.Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là các khoản tiết kiệm chi phí thương mại.
  2. William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân.
  3. Adam Smith cho rằng Nhà nước phải can thiệp vào tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt kinh tế vượt quá sức của một doanh nghiệp.

  Đề số 05:
  Câu 1: Trình bày vai trò của thị trường và vai trò của nhà nước trong lý thuyết “Nền kinh tế thị trường xã hội” ở Cộng hoà Liên bang Đức? Ý nghĩa thực tiễn rút ra từ việc nghiên cứu lý thuyết này đối với nước ta?
  Câu 2: Trình bày lý thuyết tiền tệ của M. Friedman và trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ? Cho biết sự khác nhau căn bản giữa lý thuyết này với lý thuyết của J.M. Keyneys ở những điểm nào?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1. Charles Fourier phê phán CNTB đã giữ lại nền tiểu sản xuất, do đó không thực hiện được khả năng của nó.
  2. Robert Owen ủng hộ chế độ công xưởng và chế độ tư hữu.
  Sait Simon phê phán CNTB và đòi hỏi phải xoá bỏ CNTB, xoá bỏ sở hữu TBCN.

  Đề số 06:
  Câu 1: Trình bày lý thuyết về “Cái vòng luẩn quẩn” và “Cú huých từ bên ngoài” của P.A.Samuelsson và rút ra ý nghĩa thực tiễn?
  Câu 2: Nội dung chủ yếu trong lý thuyết trọng cung ở Mỹ? So sánh sự giống và khác nhau giữa hai trường phái trọng cung và trọng cầu?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1. Theo Sismondi, “Lối thoát chủ yếu” để giải quyết vấn đề khủng hoảng là hoạt động ngoại thương.
  2. Proudon chủ trương tổ chức kinh tế hàng hoá mà không cần tiền tệ.
  3. Theo lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, thì quốc gia không có lợi thế tuyệt đối nào trong việc sản xuất ra các sản phẩm so với quốc gia khác thì không nên tiến hành hoạt động trao đổi hàng hoá vì không có lợi.

  Đề số 07:
  Câu 1: So sánh sự giống và khác nhau giữa lý thuyết vai trò thị trường, vai trò nhà nước của trường phái trọng tiền và trường phái trọng cầu hiện đại?
  Câu 2: Trình bày lý thuyết về “Nền kinh tế hỗn hợp” của P.A.Samuelsson và ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết này?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1.William ủng hộ việc tăng tiền lương cao cho công nhân để khuyến khích họ lao động hăng say hơn.
  2. Theo Adam Smith, “Bàn tay vô hình” chính là các quy luật khách quan tự phát hoạt động, chi phối hành vi của con người.
  3. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng sản phẩm thuần tuý (sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp và công nghiệp.
  Đề số 08:
  Câu 1: Những căn cứ để J.M. Keyneys đưa ra quan điểm nhà nước can thiệp vào nền kinh tế? Nội dung lý thuyết vai trò kinh tế của nhà nước và đánh giá học thuyết kinh tế của J.M. Keyneys?
  Câu 2: Trình bày lý thuyết về “Nền kinh tế hỗn hợp” của P.A.Samuelsson và ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết này?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1.William Petty cho rằng giá cả tự nhiên ( tức giá trị) là do cung - cầu thị trường quyết định.
  2.Theo Sismondi, nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế là do tốc độ tăng sản xuất nhanh hơn tốc độ tăng tiêu dùng.
  3. Adam Smith coi tiền có vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hoá.

  Đề số 09:
  Câu 1: Trình bày lý thuyết tiền tệ của M. Friedman và trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ? Cho biết sự khác nhau căn bản giữa lý thuyết này với lý thuyết của J.M. Keyneys ở những điểm nào?
  Câu 2: So sánh vai trò của thị trường và nhà nước trong kinh tế thị trường xã hội và P.A.Samuelsson?
  Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
  1. Theo Adam Smith, tư bản đầu tư càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng cao
  2. Theo lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, thì quốc gia không có lợi thế tuyệt đối nào trong việc sản xuất ra các sản phẩm so với quốc gia khác thì không nên tiến hành hoạt động trao đổi hàng hoá vì không có lợi.
  3. Sismondi không ủng hộ chế độ sản xuất nhỏ (tiểu sản xuất), ông ủng hộ chế độ công xưởng trong CNTB.
  ©
  [SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]

 2. Đã có 9 viên đã cảm ơn kimthanh vì bài viết hữu ích:

  bumbum8x (12-12-2010),dohoanganh (14-12-2010),hangcat2503 (12-12-2010),hoanghung (12-12-2010),interboy9x (15-09-2011),Tùng Kuteo (13-12-2010),To Vật Vã (11-12-2010),udi_babygirl (13-12-2010),v4n4nhtru0ng (13-12-2010)

 3. #2
  Thành viên cao cấp
  Array
  kimthanh's Avatar

  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Thành viên thứ
  7
  Họ tên
  Kim Thanh
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Hà Nam
  Bài viết
  389
  Cảm ơn
  334
  Được cảm ơn: 529 lần/ 229 bài viết

  Mặc định

  mọi người tham khảo nha.... chúc mọi người thi tốt............
  Sửa lần cuối bởi kimthanh; 13-12-2010 lúc 12:38.

 4. Đã có 2 viên đã cảm ơn kimthanh vì bài viết hữu ích:

  Tùng Kuteo (13-12-2010),v4n4nhtru0ng (13-12-2010)

 5. #3
  Thành viên cao cấp
  Array
  v4n4nhtru0ng's Avatar

  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Thành viên thứ
  36
  Họ tên
  trần xuân trường
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  nam định
  Tuổi
  28
  Bài viết
  813
  Cảm ơn
  790
  Được cảm ơn: 494 lần/ 211 bài viết

  Mặc định

  thế không có đáp án ak

 6. Những thành viên đã cảm ơn v4n4nhtru0ng vì bài viết hữu ích:

  Tùng Kuteo (13-12-2010)

 7. #4
  Thành viên cao cấp
  Array
  summerrain's Avatar

  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Thành viên thứ
  5418
  Họ tên
  summerrain
  Giới tính
  Nữ
  Đến từ
  Nghệ An
  Bài viết
  446
  Cảm ơn
  267
  Được cảm ơn: 567 lần/ 274 bài viết

  Mặc định

  Trích Được gửi bởi v4n4nhtru0ng Xem bài viết
  thế không có đáp án ak
  ĐA là sách giáo trình nha
  đọc thuộc bài thảo luận là ok

 8. Những thành viên đã cảm ơn summerrain vì bài viết hữu ích:

  Tùng Kuteo (13-12-2010)

 9. #5
  Thành viên ưu tú
  Array
  hangcat2503's Avatar

  Ngày tham gia
  May 2010
  Thành viên thứ
  203
  Họ tên
  Cat
  Giới tính
  Nữ
  Đến từ
  Nghệ An
  Tuổi
  29
  Bài viết
  251
  Cảm ơn
  283
  Được cảm ơn: 289 lần/ 173 bài viết

  Mặc định

  Trích Được gửi bởi summerrain Xem bài viết
  ĐA là sách giáo trình nha
  đọc thuộc bài thảo luận là ok
  cấy chi bay? đọc mãi ko thuộc ni nà

 10. #6
  Thành viên cao cấp
  Array
  summerrain's Avatar

  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Thành viên thứ
  5418
  Họ tên
  summerrain
  Giới tính
  Nữ
  Đến từ
  Nghệ An
  Bài viết
  446
  Cảm ơn
  267
  Được cảm ơn: 567 lần/ 274 bài viết

  Mặc định

  Trích Được gửi bởi hangcat2503 Xem bài viết
  cấy chi bay? đọc mãi ko thuộc ni nà
  thuộc bằng mắt ah
  thuộc đc thì siêu nhân mất rùi!!!!!!!!!!!

 11. #7
  Thành viên tích cực
  Array
  brown_eyes's Avatar

  Ngày tham gia
  May 2010
  Thành viên thứ
  88
  Họ tên
  Nguyễn Thị Liên
  Giới tính
  Nữ
  Đến từ
  thái bình
  Tuổi
  28
  Bài viết
  62
  Cảm ơn
  43
  Được cảm ơn: 30 lần/ 18 bài viết

  Mặc định

  săc!mai thi!bó cánh lun

 12. #8
  Thành viên cao cấp
  Array
  v4n4nhtru0ng's Avatar

  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Thành viên thứ
  36
  Họ tên
  trần xuân trường
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  nam định
  Tuổi
  28
  Bài viết
  813
  Cảm ơn
  790
  Được cảm ơn: 494 lần/ 211 bài viết

  Mặc định

  mày lên nóc tủ ôm quả chuối tao lạy mày luôn một thể cái trang ai mà học nổi chứ mày làm siêu nhân hộ tao cái

 13. #9
  Thành viên mới
  Array
  ngoanpham3112's Avatar

  Ngày tham gia
  May 2011
  Thành viên thứ
  27634
  Họ tên
  Phạm Thị Ngoan
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Hung yen
  Tuổi
  26
  Bài viết
  8
  Cảm ơn
  2
  Được cảm ơn: 27 lần/ 4 bài viết

  Mặc định Trả lời: Đề thi môn Lịch sử các học thuyết kinh tế (Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - UNETI)

  khong co trac nghiem chi co 2 cau li thuyet
  nen hoc tat ca vi co 8 de co,nen tap trung vao trong nong, trong thuong....ricacdo,adam smith....
  co nhieu de khong co ca trong phao dau
  hehe
  kinh nghiem t thi nam vua roi

Thông tin chủ đề

Thành viên đang xem chủ đề

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Các chủ đề tương tự

 1. Kinh nghiệm làm kế toán thuế
  By lazy.nta in forum Quảng cáo - Rao vặt - Tuyển dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-05-2015, 09:25
 2. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-09-2012, 21:31
 3. [Thông báo] Tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN UNETI
  By To Vật Vã in forum Thông báo - Sự kiện
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 18-11-2011, 18:33
 4. [Thông báo] Điểm trúng tuyển NV2 ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp UNETI năm 2011
  By Tùng Kuteo in forum Thông báo - Sự kiện
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 10:07
 5. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 11-12-2010, 23:25

Xu hướng tìm kiếm trên Google

phan tich ly thuyet cai vong luan quan

cau hoi lich su cac hoc thuyet kinh te

ly thuyet cai vong luan quan

de thi lich su cac hoc thuyet kinh te

lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp của samuelson

lich su hoc thuyet kinh te

ý nghĩa của việc nghiên cứu cái vòng luẩn quẩn và cú huých từ bên ngoài đối với nền kinh tế việt nam hiện nay

de thi lich su hoc thuyet kinh te

so sanh ly thuyet tai san xuat a.dam smith voi truong phai trong nong

cai vong luan quan va cu huych tu ben ngoai

đề thi môn lịch sử học thuyết kinh tế

ly thuyet cai vong luan quan va cu huych tu ben ngoai

đề cương môn lịch sử các học thuyết kinh tếlịch sử các học thuyết kinh tếy nghia cua hoc thuyet ve nen kinh te hon hop doi voi viet namthi lich su hoc thuyet kinh tedanh gia hoc thuyet kinh te cua chu nghia trong nongchu nghia trong thuong o viet namly thuyet ve cai vong luan quan va cu huych tu ben ngoai lich su cac hoc thuyet kinh tey nghia hoc thuyet nen kinh te hon hop cua samuelsonđề thi lịch sử học thuyết kinh tếly thuyet tai san xuat cua Smithly thuyet vong luan quan cua Samuelsonhoc thuyet samuelsonngan hang de cuong mon lich su cac hoc thuyet kinh teung dung cac hoc thuyet kinh te vao viet namso sanh 2 giai doan cua chu nghia trong thuong o Anhđề thi lịch sử các học thuyết kinh tếnhan dinh cua lich su hoc thuyet kinh te

Từ khóa liên quan đến chủ đề

Bookmarks

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •