Câu 1: trình bày sự chuyển biến về KTế- XH ở VN cuối TK XIX đầu TK XX. nêu những mâu thuẫn cơ bản và nhiệm vụ cần giải quyết?
câu 2: nêu các ptrào yêu nước VN tiêu biểu cuối 19 đầu 20. nguyên nhân thất bại và yêu cầu đvới CM VN.
câu 3: vtrò của NAQ đvới sự ra đời của ĐCSVN. ý nghĩa sự ra đời của Đảng?
câu 4: trình bày đặc điểm của GCCN và ptrào công nhân VN trước khi ĐCSVN t/lập.
câu 5: ptích ND cơ bản của đường lối CMVN qua Cương lĩnh ctrị đtiên của Đảng ta
câu 6: trình bày HCLS, ND, ý nghĩa ĐHĐB toàn quốc lần thứ I của Đảng (3/1935).
câu 7: phân tích ND chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng trong Hội nghị BCH TW II (7/1936).
câu 8: trình bày HCLS, nội dung và ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng ta (39-41).
câu 9: nêu ng/nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của CMT8/1945.
câu 10: trình bày HCLS nước ta sau CMT8 1945. Đảng và Chủ tịch HCM đã lđạo nhân dân giải quyết những khó khăn ntn?
câu 11: ptích ND cơ bản của đường lối kháng chiến chống TDP xlược và can thiệp Mỹ (46-54).
câu 12: trình bày ND cơ bản của Chính cương Đảng LĐ VN do ĐHĐB toàn quốc lần thứ 2 (2/1951) đề ra.
câu 13: trình bày ý nghĩa lsử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống TDP xlược và can thiệp M (45-54).
câu 14: ptích đặc điểm tình hình nước ta sau 7/1954 và ND của đường lối CMVN do ĐHĐB toàn quốc lần 3 (9/1960) đề ra.
câu 15: trình bày HCLS, ND và ý nghĩa ĐHĐB toàn quốc lần thứ 4 của Đảng (12/1976)
câu 16: trình bày HCLS, ND, ý nghĩa ĐHĐB toàn quốc lần thứ 5 của Đảng (3/1982)
câu 18: phân tích ND đường lối đổi mới được Đảng ta đề ra tại ĐHĐB toàn quốc lần thứ 6 (12/1986)
câu 19: phân tích đặc trưng về CNXH ở VN, được thông qua trong ĐHĐB toàn quốc lần thứ 7(6/1991).
câu 20: nêu đánh giá tại ĐHĐB toàn quốc lần thứ 8 của ĐCSVN về những thành tựu đạt được sau 10 năm đổi mới và nguyên nhân của những thành tựu đó.
câu 22: phân tích ND bài học kinh nghiệm nắm vững ngọn cờ đlập DT và CNXH.
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]