Thái Lan đang tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt việc buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm ngà voi và ngà voi bằng cách tăng cường pháp luật của quốc gia để phù hợp với Công ước về buôn bán quốc tế Trong các loài nguy cấp của Wild Fauna and Flora (CITES).


Là một phần của nỗ lực trên toàn quốc, đã và đang thực hiện một kế hoạch hành động quốc gia Ngà để ngăn chặn buôn bán ngà voi bất hợp pháp. Kế hoạch này đã bao gồm Đạo luật Ngà quốc gia năm 2015 đã được sửa đổi để nhận ra những con voi châu Phi là loài được bảo vệ và điều chỉnh bất kỳ buôn bán ngà voi hoặc đi qua Thái Lan.


Dưới sự sửa đổi Đạo luật Ngà Quốc gia năm 2015, bất kỳ ngà voi và ngà voi sản phẩm thuần bán, quá cảnh tại Thái Lan có phải kèm theo giấy chứng nhận xác định và chứng minh rằng người mang là sở hữu hợp pháp hoặc có bằng chứng từ một đại lý đã được phê duyệt. Tuy nhiên, nó vẫn là bất hợp pháp để xuất khẩu bất kỳ ngà ngà hoặc sản phẩm voi thuần hóa. ?
Thái Lan cấm bất kỳ nhập khẩu đăng ký hoặc xuất khẩu ngà voi và ngà voi sản phẩm. Đưa ngà voi và các sản phẩm ngà voi vào, hoặc ra khỏi đất nước, là bất hợp pháp và người phạm tội có thể phải đối mặt với tối đa ba năm trong tù và lên đến sáu triệu baht tiền phạt, hoặc cả hai.


Để tạo nâng cao nhận thức về những nỗ lực của Thái Lan để ngăn chặn buôn bán ngà voi bất hợp pháp, Cục của đất nước của vườn quốc gia, động vật hoang dã và bảo tồn thực vật (DNP) đã phát hành một loạt các đoạn video nhằm cảnh báo du khách về các quy định và xử phạt ở vị trí của bất cứ ai đối phó với ngà voi bất hợp pháp hoặc các sản phẩm ngà voi.
Môi thông tin chi tiết các bạn xem tại website:


©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]