1. Chính sách giá bán?

Ø Giá bán được tính như thế nào:
• Mỗi một mặt hàng đều có một mức giá chuẩn (Po), căn cứ vào đối tượng KH ở thời điểm mua hàng, để KH có một mức giảm trừ %, và có được giá bán cuối cùng (Ps)
• Po: thông thường là giá bán lẻ ở thị trường
Ø Cách tính toán
Ps = Po – CK1 – CK2 – CK3 – CK4 – CK5
• CK1 là chiết khấu 1 – do có lợi thế thương mại 1
2. Chiết khấu thương mại là gì?
Ø Định nghĩa:
Chiết khấu khoản tiền mà khách hàng được hưởng từ việc mua hàng hóa và dịch vụ so với giá bán (Ps), do KH mua một lượng hàng hóa dịch vụ lớn hoặc do thanh toán sớm hạn
Lưu ý:
( Cần phân biệt “chiết khấu thương mại”, “giảm giá hàng bán” và “Chiết khấu thanh toán”.)
Ø Các loại chiết khấu
Chiết khấu giá (CKg): Là chiết khấu theo % trên giá niêm yết dựa vào lợi thế thương mại của khách hàng. CKg là cơ sở để tính ra giá bán cho khách hàng đó (Ps)
Chiết khấu thương mại (CKtm): Là chiết khấu % hoặc đơn giá trên số lượng doanh số mua của KH tại lần mua đó hoặc cộng dồn trong một giai đoạn nào đó. CKtm được ghi nhận một dòng riêng, làm giảm doanh thu thuần, và được hạch toán kế toán vào TK Nợ 521.
Chiết khấu thanh toán (CKtt): Là chiết khấu % trên s
tiền thanh toán sớm hạn của KH tại thời điểm thanh toán. CKtm được
ghi nhận sau, làm tăng chi phí, hạch toán TK Nợ 635.
Ø Các tài khoản hạch toán liên quan
CK1, CK2,… từ chính sách giá
• Đây chính là thỏa thuận thương mại
• Không hạch toán vào tài khoản
• Hóa đơn được ghi giá bán là Ps
Chiết khấu thương mại (CKtm)
• Ghi nợ TK 521
• Giá bán là Ps, doanh thu dựa vào Ps
• Thuế GTGT được tính trên Ps-CKtm
3. Các tài khoản hạch toán liên quan (tiếp
Ø Giảm giá hàng bán (GGhb)
• Ghi nợ TK 521
• Xuất một hóa đơn riêng lẻ
• Thuế GTGT đầu vào trên khoản GGhb
Ø Chiết khấu thanh toán (CKtt)
• Ghi nợ TK 635, khoản tiền CKtt
• Không cần xuất hóa đơn
• Không có thuế GTGT
Nên tính giá và chiết khấu thương mại như thế nào - www.TAICHINH2A.COM

4. Công thức chính sách giá
Các yếu tố
• Thời gian (từ 1/1/2016 – 31/03/2016) (t)
• Nhóm khách hàng (k)
• Mặt hàng (hoặc loại mặt hàng) (h)
• Số lượng bán/ doanh số bán (s); (d)
• Theo đơn hàng/ cộng dồn (f)
Công thức
Ps = Po – f (t,k,h,s,d,f)
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]