- legislature : Cơ quan lập pháp
- agenda: Chương trình nghị sự
- chairman : Chủ tịch
- party : Đảng
- debate : Cuộc tranh luận
- plebiscite :Cuộc trưng cầu dân ý
- bill : Dự luật
- election (n) Cuộc bầu cử
- by-election : Cuộc bầu cử phụ
- elector: cử tri
- electorate: Cử tri đoàn
- vote of confidence: Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
- vote of diffidence: Cuộc bỏ phiếu không tín nhiệm
- democracy: Chế độ dân chủ
- monarchy: Chế độ quân chủ
- autocracy: Chế độ chuyên quyền
- rate for presidency: Cuộc chạy đua tranh chức tổng thống
- run- off: Cuộc đua thêm để quyết định người thắng khi kết thúc hòa
- delegate: Đại biểu
- act/ law : Đạo luật
- council of ministers: Hội đồng bộ trưởng
- poll: phiếu bầu
- order: sắc lệnh
- division: sự biểu quyết
- veto: sự phủ quyết
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]