Xem thêm:
phương pháp hiệu quả
một số điều cần lưu ý về
cấu trúc trong tiếng anh


Có 3 loại mệnh đề sau “Wish” và “If only” để chỉ sự ao ước ở tương lai, hiện tại và quá khứ
1. Ao ước ở tương lai (Future wish)
S + wish + S + would/could + V(bare-inf)
If only + S + would/could + V(bare-inf)
Ví dụ:
I wish I would be successful (Tôi ước tôi sẽ thành công)
If only it would stop raining (Giá mà trời tạnh mưa)
2. Ao ước ở hiện tại (Present wish)
(S + wish)/(If only) + S + V (past simple/ past subjunctive)
Ví dụ:
If only I knew her name. (Giá mà tôi biết tên cô ấy.)
I wish I were rich (Ước gì tôi được giàu có)
3. Ao ước ở quá khứ (Past wish)
S + wish + S + (Past perfect/Past perfect subjunctive)/(could have + V3)
If only + S + (Past perfect/Past perfect subjunctive)/(could have + V3)
Ví dụ:
I wish I had never met him. (Tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh ấy)
If only we had met each other sooner (Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn)
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]