- Trong tiếng Việt có rất nhiều từ và cụm từ đồng nghĩa, khi sử dụng trong các trường hợp sẽ khiến cho câu văn trở nên thú vị hơn, và tiếng Anh cũng vậy. Dưới đây là một số từ đồng nghĩa tổng hợp được. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

1) BEAUTIFUL = STUNNING, MAGNIFICENT, SPLENDID = đẹp, hoàng tránh
Ex:
Ha Long Bay is very beautiful (correct & not impresive)
Ha Long Bay is stunning/magnificent (correct & impressive)

2) OLD (IN A NICE WAY) = ANCIENT = cổ kính
Ex:
There are many old and nice buildings in Hanoi
There are a number of ancient buildings in Hanoi

3) OLD (IN A BAD WAY) = SHABBY, CRUMBLING = cũ nát
Ex:
There are some old houses in Hanoi
There are shabby houses in Hanoi

4) MODERN = FUTURISTIC = hiện đại
Ex:
The shopping centres in Hanoi look very modern
The shopping centres in Hanoi look absolutely futuristic

5) POPULAR (MANY TOURISTS VISIT THE PLACE) = TOURISTY = nhiều khách du lịch
Ex:
Many tourists visit Ha Long Bay every year
Ha Long Bay is an extremely touristy city

6) BUSY = CROWDED, PACKED = đông người
Ex:
In the evening, most shopping centres in Hanoi are very busy
In the evening, most shopping centres are fully packed

7) TRAFIC JAM = CONGESTION (noun); CONGESTED (adj) = đông nghịt, ùn tắc
Ex:
The trafic jam in Hanoi gets worse in the summer
The traffic congestion gets much worse in the summer

8) FRIENDLY = SOCIABLE, HOSPITABLE = hiếu khách
Ex:
The people in my city are very friendly and nice
The people in my city are extremely sociable and hospitable

9) UNFRIENDLY/UNKIND = MEAN, UNPLEASANT = không tốt
Ex:
Some people can be unfriendly to foreigners
Some peple can be mean to foreigners

10) FUNNY = HUMOROUS, HILARIOUS = hài hước, vui tính
Ex:
The people in my city are not only friendly but also very funny
The people in my city are not only hospitable but also very humorous.

Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức tại Elight -
Nguồn: Tổng hợp bởi SPRUCEVN
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]