Một doanh nghiệp dự kiến vay vốn ngân hàng đểthực hiện dự án cải tiến kĩ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. DN đã lập hồsơ gửi tới ngân hàng với các tài liệu chủ yếu sau: Tổng dự toán chi phí là 1.700 triệu đồng. Tỷ trọng vốn doanh nghiệp tham gia dự án là 30%; Thời gian thi công là 6 tháng (tính từ ngày 1/3/N); Vốn vay rút một lần toàn bộ vào ngày 1/4/N; Thời gian trả nợ là 20 tháng; Kì hạn trả nợ là 1 tháng; Thời hạn sản xuất thử 2 tháng; Lãi suất cho vay là 17%/năm; Tỷ lệ khấu hao TSCĐ là 10%/năm; Nguồn trả nợ là hiệu quả kinh tế của dự án và tiền khấu hao TSCĐ.
Yêu cầu:
Theo số liệu trên thì hiệu quả hàng năm tối thiểu của dự án phải đạt được là bao nhiêu?
Xác định thời hạn cho vay và thời hạn cho vay trung bình của dự án vay vốn?

Mn ai giúp em bài này với ạ
em cảm ơn
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]