Bài tập 2: Tình hình của công ty Ninh Bình như sau
1. Công ty hoàn thành việc xây dựng một nhà xưởng và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 5/2010. Theo hồ sơ quyết toán công trình được công ty và nhà thầu chấp nhận như sau:
– Tổng giá trị quyết toán công trình: 5 tỷ VNĐ.
– VAT: 500 triệu VNĐ.
– Số tiền công ty đã trả cho nhà thầu: 4, 5 tỷ.
– Số tiền bảo hành công ty giữ lại: 250 triệu VNĐ.
– Phần còn lại đã thanh toán bằng TGNH, kế toán công ty đã ghi sổ trong tháng 5/2010 như sau:

Nợ TK 211: 5,5 tỷ VNĐ.
Có TK 331: 5,5 tỷ VNĐ.

2. Tháng 10/2010, Công ty thanh lý một số tài sản cố định cũ có nguyên giá 2 tỷ VNĐ, hao mòn luỹ kế là 1,5 tỷ VNĐ. Giá bán là 450 triệu VNĐ. Người mua trả chậm trong vòng 3 tháng. Kế toán công ty hạch toán như sau:
Nợ TK 411: 500 triệu VNĐ.
Nợ TK 214: 1,5 tỷ VNĐ.
Có TK 211: 2 tỷ VNĐ.

3. Công ty đem một số tài sản đi góp vốn liên doanh. Giá trị tài sản này được phía nước ngoài chấp nhận là 6.500.000.000 VNĐ. Theo số liệu trên sổ kế toán của Công ty về tài sản này như sau:
– Nguyên giá là 6.000.000.000 VNĐ.
– Hao mòn luỹ kế là 1.500.000 VNĐ.
Kế toán của Công ty đã hạch toán như sau:

Nợ TK 222: 6.500.000.000 VNĐ
Nợ TK 214: 1.500.000.000 VNĐ
Có TK 211: 8.000.000.000 VNĐ

4. Tại Công ty, khi kiểm tra TK 6427 của các tháng trong năm kiểm toán thì kiểm toán viên nhận thấy số phát sinh hàng tháng của TK 6427 thường nằm trong giới hạn từ 28.000.000 VNĐ đến 40.000.000 VNĐ. Song các tháng 06 số chi là 62.000.000 VNĐ, tháng 08 số chi là 80.000.000 VNĐ, và tháng 10 là 75.000.000 VNĐ. Kiểm toán viên kết luận đây là các dấu hiệu chỉ dẫn cần khai thác và kiểm tra tỉ mỉ các chứng từ trong ba tháng này. Kết quả kiểm tra thu được như sau:
– Tháng 06/2010: 58.000.000 VNĐ là chi phí sửa chữa nâng cấp máy tính nhưng ghi sai vào chi phí 6427.
– Tháng 08/2010: 69.000.000 VNĐ là chi phí nâng cấp văn phòng công ty nhưng doanh nghiệp hạch toán vào TK 642.
– Tháng 10/2010 các chứng từ và định khoản hợp lệ.

Yêu cầu:
Anh/chị hãy thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết và cho nhận xét về C.ty Thái Bình Dương. Biết rằng công ty nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.

©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]