Một nhân viên đã làm việc lâu trong một công ty và muốn thay
đổi công việc. Anh ta vừa xin được một việc làm tại một tập
đoàn lớn của Mỹ với mức lương hấp dẫn. Theo thỏa thuận, anh
ta được hẹn sẽ đi làm chính thức và ký hợp đồng sau một
tháng. Vui mừng anh ta thông báo với đồng nghiệp, thậm chí
còn tổ chức vài cuộc chia tay nho nhỏ. Hôm sau, anh ta lên
gặp giám đốc để xin nghỉ. Không ngờ giám đốc nhất định giữ
anh ta ở lại, còn hứa sẽ tăng lương cho anh ta. Giám đốc lại là
người thường xuyên khuyến khích nâng đỡ anh ta trong thời
gian công tác.
1. Tình huống trên đề cập đến những vấn đề gì
của văn hoá kinh doanh?
2. Phân tích các đối tượng hữu quan trong tình huống.
3. Bài học rút ra từ tình huống?
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]