10 tháng đầu năm có 1.990 hồ sơ hoàn thuế, đẵn cho các trường hợp xuất khẩu, được giải quyết.

Cục Thuế TP HCM cho biết, 88,72% trên tổng số thuế đã hoàn là cho các trường hợp xuất khẩu. Riêng việc hoàn thuế bằng phương thức điện tử, có 1.140 hồ sơ với số tiền hoàn 5.561 tỷ đồng.

TP HCM đã hoàn thuế hơn 11.630 tỷ đồng - www.TAICHINH2A.COM
Cá nhân, tổ chức làm việc tại Cục thuế TP HCM.

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết, thời gian tới đấu mở mang hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp, hướng tới hoàn thuế điện tử đạt 70% số hồ sơ yêu cầu; đảm bảo ít ra 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước thẩm tra sau đạt ít ra 80%.

Hiện toàn địa bàn có khoảng 230.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số lượng doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt 99,99%; số đăng ký nộp thuế điện tử chiếm 95,65%. Ngoài ra, số account nộp thuế doanh nghiệp đăng ký thành công tại các ngân hàng thương mại chiếm 92,91%; số chứng thực từ hiện nộp thuế điện tử đạt 84,72% trên tổng số chứng từ truyền về Kho bạc quốc gia.
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]