Giấy phép lao động

Quy trình xin giấy phép lao động

Các bước để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu lao động nước ngoài đến cơ quan quản lý lao động
Luật quy định 30 ngày trước khi tuyển dụng người nước ngoài, người sử dụng lao động phải đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với cơ quan quản lý lao động gồm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội / Ban quản lý khu công nghiệp / Bộ việc làm. Tùy thuộc vào mô hình hoạt động của người sử dụng lao động và địa chỉ trụ sở chính của người sử dụng lao động, hồ sơ sẽ được phân cấp và quản lý bởi các cơ quan khác nhau.

Ví dụ, một trường đại học muốn xin giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài thì phải đến Cục Việc làm để làm thủ tục.

Bước 2: Nhận công văn chấp thuận việc làm của người lao động nước ngoài.
Khi chấp thuận cho tổ chức sử dụng lao động nước ngoài, cơ quan quản lý sẽ có công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, trong đó ghi rõ thời giờ làm việc, chức danh nghề nghiệp, vị trí công việc được nhận.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Người sử dụng lao động kê khai và nộp hồ sơ theo đúng vị trí việc làm của người nước ngoài đã được phê duyệt, cơ quan quản lý lao động cấp giấy phép lao động. Giấy phép lao động có thể có thời hạn ngắn hơn thời hạn đã được phê duyệt

Bước 4: Nộp lệ phí và xin giấy phép lao động của cơ quan quản lý lao động.
Sau khi công ty nhận được giấy phép lao động ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, chú ý chế độ báo cáo thường xuyên với cơ quan quản lý lao động theo yêu cầu.
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]